Vorige

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023 Christophe Hameeuw Werkgevers

Telewerken doe je meestal vanuit je home office, maar met een goede internetverbinding kan je overal ter wereld werken. Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Leestijd: Later lezen?

De 25%-regel: hoe zit het ook alweer?

Volgens de Europese Verordening 883/2004 kan een werknemer slechts aan het socialezekerheidsstelsel van één land onderworpen zijn. In principe betaalt een werknemer die in België woont en werkt, Belgische socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Werkt je werknemer op recurrente basis in verschillende landen? Dan bepaalt de verordening welke lidstaat sociale zekerheid mag heffen. Voor een werknemer die minstens 25% van de werktijd in zijn woonland presteert, is het socialezekerheidsstelsel van het woonland van toepassing. Dit geldt zowel voor de werknemers- als voor de werkgeversbijdragen.

Bv. Ben je een Belgische werkgever en heb je een Nederlandse werknemer in dienst? Als je werknemer 2 dagen per week thuiswerkt en de overige dagen op kantoor in België werkt, dan valt deze werknemer onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Bijgevolg moet je je aansluiten bij de Nederlandse overheidsdiensten om Nederlandse socialezekerheidsbijdragen te kunnen betalen.

Grensoverschrijdend thuiswerken tijdens corona

Tijdens covid moesten heel wat bedrijven noodgedwongen de deuren sluiten. Werknemers die grensoverschrijdend werken werden eveneens verplicht om van thuis te werken. Om te vermijden dat dit zou resulteren in een wijziging van de sociale zekerheid, besloten de internationale socialezekerheidsautoriteiten dat het ‘verplichte thuiswerken’ geen gevolgen mocht hebben voor het toepasselijke socialezekerheidsstelsel. Op 30 juni 2023 loopt deze tolerantie af, wat in principe betekent dat de Europese standaardregels volledig heropleven, zoals hierboven beschreven, opnieuw van toepassing worden.

Tolerantie verlengd vanaf 1 juli 2023

Hoewel de pandemie nu grotendeels achter de rug is, is structureel telewerken goed ingeburgerd geraakt. Daarom maakt een nieuwe Europese kaderovereenkomst het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de gangbare 25%-regel.

De voorwaarden zijn:

  • Beide betrokken hebben de kaderovereenkomst ondertekend.
  • Het gaat over werknemers (zelfstandigen en ambtenaren zijn uitgesloten).
  • De werknemer telewerkt minder dan 50% vanuit het buitenland.
  • Het gaat om telewerk in de zin van werken op basis van een internetverbinding (het akkoord is onder andere niet van toepassing bij manuele arbeid die van thuis wordt geleverd en ook niet bij vertegenwoordigers die op de baan zijn in hun woonland).
  • De werknemer mag één of meerdere werkgever(s) hebben in het werkland, maar geen werkgever in het woonland.
  • Er zijn maximum twee lidstaten betrokken (ad hoc verplaatsingen naar derde landen zijn evenwel toegelaten)
  • De werkgever bevindt zich in de andere lidstaat dan de lidstaat waar de werknemer woont.
  • Er moet een akkoord zijn tussen werknemer én werkgever om dit uitzonderingregime toe te passen. De toepassing van deze uitzondering is een keuze, geen verplichting.

Concreet blijven medewerkers die op afstand werken onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land dat hen tewerkstelt, op voorwaarde dat ze minder dan 50% van hun werktijd op afstand presteren. Werken ze minstens 50% in het buitenland? Dan vallen zij alsnog onder de sociale zekerheid van hun woonland.

Welke landen doen mee?

De kaderovereenkomst zal blijven gelden voor vijf jaar met telkens een automatische verlenging voor eenzelfde termijn. Intussen hebben zowel België als Nederland de overeenkomst getekend.

Bv. Heb je als Belgische werkgever vanaf 1 juli 2023 een Nederlandse werknemer in dienst die 2 dagen per week van thuis werkt en 3 dagen per week op kantoor in België werkt? Dan valt deze werknemer -net zoals onder de oude regels - onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Echter, mits akkoord tussen werkgever en werknemer, kunnen beide partijen beslissen om toch het Belgische socialezekerheidsstelsel toe te passen. Hiervoor moet dan een verzoek ingediend worden bij de sociale zekerheidsinstanties.

Verder doen ook Duitsland, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Noorwegen, Slowaakse Republiek, Tsjechische Republiek en Zwitserland mee. De komende maanden zullen wellicht andere landen meestappen in dit verhaal.

Hoe dien je een verzoek in?

Net zoals onder de huidige regels zal er een A1-document worden afgeleverd als men deze uitzonderingsprocedure inroept. De aanvraag moet worden ingediend in het land waar de maatschappelijke zetel van de werkgever zich bevindt.

De nieuwe regels mogen zowel toegepast worden op bestaande situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling als op nieuwe situaties. Helaas geldt de regeling niet op fiscaal vlak en wordt de werknemer belastbaar in zijn thuisland vanaf de eerste dag telewerk. Dit kan ook bijkomende verplichtingen voor de werkgever met zich meebrengen.

Ondersteuning bij Internationale tewerkstelling?

Medewerkers tewerkstellen over grenzen heen? Onze ervaren consultants staan voor je klaar met juridisch advies, praktische support en een aanpak op maat van je organisatie.

Internationale tewerkstelling

Deel dit artikel

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Werkgevers

De klokkenluidersrichtlijn: deadline nadert

16 november 2023 Miet Vanhegen

In November 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuwe Klokkenluidersregeling. Wat houdt deze regelgeving in en welke stappen moet je als bedrijf nemen om in orde te zijn? Bekijk snel wat je in orde moet brengen, want de deadline nadert.

Lees meer
Werkgevers

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

09 november 2023 Christophe Hameeuw

Op 1 januari 2022 wordt het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden aangepast. Dankzij deze informatie kan je nagaan of jouw huidige of toekomstige werknemers in het nieuwe BBIB/BBIO kunnen instappen.

Lees meer
Werkgevers

Hervorming schoolvakanties Franstalig onderwijs: op zoek naar een nieuw evenwicht in de vakantieplanning

20 oktober 2023 Amandine Boseret

Scholen van de Franse en Vlaamse gemeenschappen zullen voor het eerst weer een andere schoolvakantiekalender volgen. De zomervakantie wordt korter en de herfst- en krokusvakantie worden langer. Hoe kunnen werkgevers en werknemers een nieuw evenwicht vinden?

Lees meer