Vorige

Wat als je medewerker een ongeval heeft tijdens het telewerken?

15 februari 2021 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Thuiswerken is een dagelijks realiteit voor heel wat mensen. Wat als je medewerker een ongeval heeft tijdens het telewerken? Is de arbeidsongevallenwet dan van toepassing? Waarmee moet je allemaal rekening houden? Je leest het hier.

Leestijd: Later lezen?

Is de arbeidsongevallenwet van toepassing op telewerkers?

Wanneer je werknemer een ongeval heeft tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en dat ongeval een letsel veroorzaakt, dan is er sprake van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar kan (eventueel) een tegenbewijs leveren.

Ook een ongeval tijdens het telewerken staat gelijk aan een ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat geldt zowel voor structureel, occasioneel als corona telewerk. Wanneer je thuis van de trap valt tijdens professioneel telefoongesprek, dan spreken we bijvoorbeeld van een arbeidsongeval. Wanneer je tijdens de middagpauze in de tuin voetbalt en slecht valt, dan is dat geen arbeidsongeval.

Welke ongevallen zijn gedekt?

Zowel arbeidsongevallen als arbeidswegongevallen zijn gedekt.

Arbeidswegongevallen zijn de ongevallen die zich voordoen op het normale traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn verblijfplaats naar zijn plaats van tewerkstelling, en omgekeerd, te begeven. In vele gevallen zal de woonst van de werknemer de thuiswerkplaats zijn, maar het is evengoed mogelijk dat de werknemer vrij een andere plaats kiest om te telewerken. Verder worden ongevallen die voorvallen op de weg van en naar de school of opvangplaats van zijn kind enerzijds, en op de weg van en naar de plaats waar de telewerker gaat eten (of eten gaat (af)halen) anderzijds, als arbeidswegongeval erkend.

Wat in geval van twijfel?

Een telewerker die een arbeidsongeval heeft, kan het enkel als arbeidsongeval laten erkennen als telewerk binnen de organisatie toegestaan is (generiek of punctueel, collectief of individueel). Hiervoor moet er een schriftelijk document bestaan. Als werkgever doe je er dus goed aan om vast te leggen waar en wanneer telewerk gepresteerd moet worden. Volgens de nieuwe cao over corona telewerk, moet je hier trouwens al duidelijke afspraken over maken via een cao op ondernemingsniveau, een wijziging van het arbeidsreglement, een individueel akkoord of een thuiswerkpolicy.

Als er een schriftelijk bewijs is, dan zal het vermoeden van een arbeidsongeval enkel gelden voor ongevallen in de woonplaats of andere plaats waar het telewerk gewoonlijk uitgevoerd wordt en die plaatsvinden tijdens de normale werkuren (die gelden op de bedrijfslocatie).

Als er geen schriftelijk document voorhanden is, dan zal je werknemer slechts van dekking kunnen genieten wanneer hij het bewijs kan leveren dat het arbeidsongeval zowel tijdens als door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gebeurde.

Om verzekeringsrechtelijke problemen te vermijden, breng je best je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte van de telewerksituatie met het oog op een correcte risico-evaluatie. Als je medewerker thuis een arbeidsongeval heeft, dan moet je dit steeds aangeven bij je verzekeraar.  

Bouw aan een duurzaam en toekomstgericht thuiswerkbeleid

Thuiswerk is een blijver. Hoe kan je je organisatie optimaal aanpassen aan deze nieuwe manier van werken? Het begint met een correct juridisch kader, maar gaat veel verder dan dat.

Maak van thuiswerk een succes

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Thuiswerkbeleid opnieuw evalueren: zo pak je het aan

20 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

De meeste werkgevers zien hun werknemers in de toekomst terug wat vaker naar kantoor komen. Maar hoe kijken werknemers hier naar? Een nieuw thuiswerkbeleid of een aangepaste versie ervan komt niet van vandaag op morgen.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer
Werkgevers

Managers werken vaker van thuis dan vroeger

11 oktober 2022
Sabine Goossens

In de huidige hybride werkcontext kan iets meer dan de helft (54%) van de werknemers thuiswerken, zo blijkt uit een bevraging van Acerta bij een 2000-tal werknemers.

Lees meer