Vorige

Wat zijn de meestgestelde vragen over mobiliteit anno 2023?

13 januari 2023 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Het thema (groene) mobiliteit leeft bij Belgische ondernemingen. Uit onze jaarlijkse mobiliteitsbarometer blijkt dat er een kentering is: de auto verliest terrein (-0,6%), terwijl de fiets aan populariteit wint (+7,4%). Bovendien zijn de bedrijfswagens ook aan het vergroenen: ondertussen is 10% van de bedrijfswagens hybride en 3,2% volledig elektrisch. Het aantal vragen dat Acerta over groene mobiliteit krijgt, is het voorbije jaar ook sterk toegenomen. Wat zijn de meestgestelde vragen? We lijsten ze op én geven er een antwoord op.

Leestijd: Later lezen?

Vragen over groene mobiliteit

De mobiliteitsvragen die Acerta ontvangt, blijken zich voornamelijk toe te spitsen op groene mobiliteit. Het zijn vragen over:

 1. het mobiliteitsbudget;
 2. laadpalen of het opladen van elektrische of hybride wagens;
 3. de elektrische fiets/step;
 4. de elektrische/hybride wagen;

Mobiliteitsbudget

Wat zijn de voorwaarden om de hypothecaire lening te financieren met het mobiliteitsbudget?

Werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen kunnen een alternatieve mobiliteitsoplossing zoeken via het mobiliteitsbudget (als de werkgever dat aanbiedt). Het mobiliteitsbudget steunt op drie pijlers:

 • Pijler 1: een milieuvriendelijke wagen
 • Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en -diensten
 • Pijler 3: een restsaldo

In de tweede pijler kunnen de interesten (en sinds 1 januari 2022 ook de kapitaalaflossingen) van een hypothecaire lening gefinancierd worden met het mobiliteitsbudget. De voorwaarde daarvoor is dat de medewerkers binnen de 10 km van het werk moet wonen (vroeger was dat binnen de 5 km).

Ook de thuiswerkplaats kan de werkplaats worden. Wanneer een werknemer 60% van de arbeidstijd thuis werkt, dan kunnen de interesten en kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening(en) met betrekking tot de woonplaats ook via pijler 2 verrekend worden. Of de thuiswerkplaats als werkplaats beschouwd wordt, wordt op maandbasis beoordeeld. De werknemer moet ook aan de administratie kunnen bewijzen dat zijn woonplaats de normale plaats van tewerkstelling is.

Laadpalen

Laadpalen

Wie betaalt de installatie van laadpalen en het elektriciteitsverbruik bij het laden?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk wanneer het gaat over de installatie van laadpalen alsook het verbruik van de elektriciteit bij het opladen van de wagen.

Wanneer de werkgever een laadpaal ter beschikking stelt én de werknemer een bedrijfswagen heeft, dan zijn de terugbetaalde elektriciteitskosten en installatiekosten voor de installatie van een laadpunt bij de werknemer thuis – onder bepaalde voorwaarden – in het voordeel van die bedrijfswagen inbegrepen. Kortom, dezelfde behandeling als de tankkaart of laadkaart als onderdeel van het voordeel van de bedrijfswagen.

Wanneer de werkgever een laadpaal ter beschikking stelt én de werknemer met zijn eigen wagen rijdt (dus geen bedrijfswagen), dan vormen die laadpaal en de terugbetaling van de afgenomen elektriciteit voordelen die belastbaar zijn en onderworpen zijn aan sociale bijdragen. Meer specifiek is het deel van het voordeel dat betrekking heeft op de zuivere privéverplaatsingen onderworpen aan sociale bijdragen. Fiscaal is het deel van het voordeel dat betrekking heeft op de zuivere privéverplaatsingen en op het woon-werkverkeer een belastbaar voordeel. Het voordeel moet zo juist mogelijk geraamd worden op basis van de werkelijke waarde.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Wanneer de werknemer zelf investeerde in een eigen laadpaal, en de werkgever voorziet hiervoor een tussenkomst en/of de werkgever betaalt de elektriciteitskosten voor het laden van de eigen wagen terug, dan is dit in principe een belastbare en aan sociale bijdragen onderworpen bezoldiging. Hierbij geldt dezelfde redenering als bij de terbeschikkingstelling van een laadpaal zonder bedrijfswagen, zoals hierboven uitgelegd.

Wanneer de eigen laadpaal van de werknemer gebruikt wordt voor het opladen van de bedrijfswagen, dan zijn de terugbetaalde elektriciteitskosten, onder bepaalde voorwaarden, niet onderworpen aan sociale bijdragen. De fiscus sprak zich nog niet duidelijk uit over het al dan niet belastbaar karakter van deze terugbetalingen.

Elektrische step

Elektrische fiets/step

Is de (elektrisch) step onderhevig aan dezelfde regels/voorwaarden als een fiets?

De (elektrische) step wordt door de RSZ niet gelijkgesteld met een (elektrische) fiets, speed pedelec of andere vervoersmiddelen. Dat heeft een aantal gevolgen.

1/ Wanneer de werkgever een step ter beschikking stelt van de medewerker, en de medewerker mag deze enkel gebruiken voor woon-werkverkeer en/of het afleggen van trajecten in opdracht van de werkgever, dan vormt dat gebruik geen voordeel voor de medewerker en moeten er geen bijdragen op betaald worden.

2/ Wanneer de werkgever een step ter beschikking stelt van de medewerker, en de medewerker die voor zowel privé als voor het werkt gebruikt, dan moet het voordeel bepaald worden op basis van het privégebruik.

3/ Wanneer de werknemer zich verplaatst met zijn eigen step, dan kan de werkgever de werkelijke kosten vergoeden die de werknemer maakt als hij deze voor woon-werkverplaatsingen en dienstverplaatsingen gebruikt.  Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij de kostenvergoeding zodanig heeft bepaald dat alleen de werkelijke gemaakte kosten terugbetaald worden.

Je kan als werkgever geen RSZ-vrije vergoeding (naar analogie met de fietsvergoeding) geven voor woon-werkverplaatsingen met de step.

Elektrische/hybride wagen

Kan ik mijn loonkosten onder controle houden door het gebruik van de tankkaart te beperken?

Wanneer je de afspraken en mogelijkheden rond het wagenbeleid wil wijzigen, dan moet je telkens nagaan of deze vastliggen in:

 • de arbeidsovereenkomst van je medewerkers;
 • de car policy of tankkaartpolicy;
 • het arbeidsreglement;
 • de ondernemingscao.

Meestal zijn er wijzigingsclausules voorzien die je toelaten periodieke wijzigingen aan te brengen, zoals een beperkter privégebruik, een (hogere) persoonlijke bijdrage of het beperken van de tankkaart.

Let op, je mag nooit eenzijdig afspraken aanpassen. Er is steeds nood aan een akkoord van je medewerker en/of de syndicale organen. Een nieuw bedrijfswagenbeleid kan je wel meteen uitrollen voor medewerkers die nieuw in dienst komen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Groene mobiliteit als troef

Een duurzaam mobiliteitsplan op maat werknemers is een prioriteit voor elke hr-afdeling.

Ontdek de mogelijkheden

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Een fiets leasen via het werk was nog nooit zo populair

19 september 2023 Charlotte Thijs

De bedrijfsfiets is massaal vertegenwoordigd op onze Belgische wegen. Maar liefst 25% meer werknemers opteerden dit jaar voor een fietslease

Lees meer
Werkgevers

Te laat op het werk door verkeershinder

15 september 2023 Miet Vanhegen

Te laat op het werk omwille van verkeershinder? Het kan iedereen overkomen. Maar wat met het loon voor die afwezige uren? Krijg je medewerkers die wel of niet betaald? Hoe werkt dat precies?

Lees meer
Werkgevers

Elektrische bedrijfswagens: trends & fiscaliteit

06 juli 2023 Charlotte Thijs

De vergroening van de bedrijfswagens is volop bezig. Sinds 1 juli 2023 zijn de regels voor de fiscale aftrekbaarheid van leasewagens veranderd en is de CO2-bijdrage voor niet-emissievrije leasewagens gestegen. Welke impact heeft de fiscale vergroening op ons woon-werkverkeer?

Lees meer