Vorige

Werkschakelpunten voor hogere werkgelegenheidsgraad

20 april 2023 Cleo Kinnaer Werkgevers

In de huidige arbeidsmarkt is het voor veel werkgevers een uitdaging om de juiste kandidaat voor een vacature te vinden. Tegelijkertijd zijn er ook werkgevers die met een – al dan niet tijdelijk – overschot zitten aan personeel door een wijziging in de functie-inhoud van de job waardoor de werknemer deze niet meer kan invullen, of omdat de job an sich verdwijnt of niet meer relevant is. Het werkschakelpunt kan in die situaties een belangrijke rol spelen om deze werknemers te begeleiden in een werk-naar-werk-transitie. Gedurende twee jaar zet Acerta Consult haar schouders onder de werkschakelpunten Leuven en West-Vlaanderen. Dit project van de VDAB en VLAIO wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en kadert binnen de ambitie van de overheid om een werkzaamheidsgraad van 80% te realiseren.

Leestijd: Later lezen?

Wat zijn werkschakelpunten?

Jobs ontwikkelen zich continu. Dit heeft als gevolg dat sommige werkgevers werknemers hebben waarvoor ze niet voldoende of niet langer geschikt werk hebben. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken aan de grondslag liggen:

  • Inhoudelijke functieverandering of digitalisering waardoor een werknemer niet langer de juiste competities heeft
  • Minder nood aan personeel door een werkautomatisering
  • Medewerker komt terug na langdurige afwezigheid en is ondertussen al vervangen
  • Redenen voor tijdelijk minder werk: seizoensgebonden drukte, minder drukke periodes, in afwachting van nieuwe orders/bestellingen …

Werkschakelpunten zorgen ervoor dat dit niet per se hoeft te resulteren in een ontslag door op zoek te gaan naar geschikte oplossingen voor bedrijven met een (tijdelijk) overschot aan bepaalde profielen. Zodra jij en je werknemer akkoord zijn, bieden we proactieve begeleiding, ondersteuning en oplossingen op maat aan om jouw werknemer de transitie te laten maken naar ander werk binnen jouw bedrijf of bij een andere werkgever. De transitie kan een tijdelijk of permanent karakter hebben en kan ook voltijds of deeltijds gebeuren: zo kunnen werkgevers werknemers delen voor bv. het invullen van piek- en dalmomenten.

Werkschakelpunten Leuven en West-Vlaanderen

Bij Acerta Consult willen we ons mee inzetten voor een arbeidsmarkt met een hogere werkzaamheidsgraad. Daarom zijn wij de komende twee jaar verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de werkschakelpunten Leuven en West-Vlaanderen.

Op basis van jouw vraag als werkgever bekijken we samen de opties die jij wenst aan te bieden aan je werknemers. Nadien gaan we in gesprek met de werknemers en als zij hiervoor openstaan, starten we een transitietraject op. Onze consultants selecteren op basis van jullie specifieke context de dienstverlener met de beste oplossing in de vorm van een aanbod. Samen met hen zorgen we voor de realisatie van werk-naar-werk-transities. Dit doen we door jouw werknemer door te verwijzen naar de geschikte dienstverlener voor professioneel advies, relevante opleidingen en trainingen ... Daarnaast kan je als werkgever eveneens aangeven welke vaardigheden je in werknemers zoekt zodat we de pistes voor interne jobmobiliteit kunnen bekijken en je ook daarvoor in contact kunnen brengen met de meest geschikte dienstverlener.

Door het in kaart brengen van de verschillende dienstverleners en specialisaties in de regio’s Leuven en West-Vlaanderen, bouwen onze consultants een professioneel regionaal netwerk op. Dankzij dit overzicht kunnen we werkgevers en werknemers koppelen aan de beste dienstverlener in de regio. Nadien blijven onze consultants de werknemer opvolgen tot hij of zij aan de slag is op een nieuwe werkplaats bij dezelfde of een andere werkgever en uiteraard houden we jou als werkgever eveneens op de hoogte.

Interne en externe mobiliteit

Werk-naar-werk-transities starten steeds op vraag van de werkgever. Het is belangrijk dat dit traject op vrijwillige basis vertrekt en dat je werknemer akkoord is met de transitie. Op die manier kan deze persoon zijn of haar interesses naar bepaalde bijscholingen uiten en kunnen we gericht aan de slag. Samen bekijken we welke professionele weg je kan aanbieden aan je werknemer. Op basis van een interne of externe mobiliteit, gaan onze consultants op zoek naar een gepaste begeleiding.

1. Interne mobiliteit

Wil je je werknemer graag binnen je bedrijf ander werk aanbieden? Dan spreken we      van interne mobiliteit. In dit geval kunnen onze consultants :

  • Nagaan of de werknemer een andere functie kan opnemen waar wel of voldoende geschikt werk is
  • Controleren of de werknemer met een opleiding kan bijgeschoold worden zodat hij/zij terug geschikt is om bepaalde taken (in dezelfde of een andere functie) op te nemen
2. Externe mobiliteit

Bij externe mobiliteit neemt je werknemer (tijdelijk) ander werk op bij een andere werkgever. In dit geval zijn er drie verschillende transitiemogelijkheden:

  • De werknemer gaat tijdelijk bij een andere werkgever werken
  • De werknemer gaat deeltijds bij een andere werkgever werken
  • De werknemer gaat permanent bij een andere werkgever werken en treedt dus bij jou uit dienst

Hoe kunnen werkschakelpunten jou helpen?

Werkschakelpunten bieden tal van voordelen voor werkgevers met een tekort of (tijdelijk) overschot aan werknemers. Dankzij de werkschakelpunten kunnen deze werknemers worden ingezet in functie van de (regionale) noden van de arbeidsmarkt en zorgen we voor een hogere werkgelegenheidsgraad.

Deel dit artikel

cleo-kinnaer-acerta

Geschreven door Cleo Kinnaer

Manager Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Opleidingen: de toekomst van jobmobiliteit
Werkgevers

Opleidingen: de toekomst van jobmobiliteit

01 juni 2023 Annelies Baelus

Als werkgever wil je graag talent behouden en flexibel inspelen op de noden van je organisatie. Hoe kunnen opleidingen bijdragen aan jobmobiliteit en wat kan je als bedrijf doen om jouw werknemers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling?

Lees meer
Hoe hou je ouderen lang en gelukkig aan het werk?
Werkgevers

Hoe hou je ouderen lang en gelukkig aan het werk?

16 mei 2023 Julie Rousseau

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging waar ook bedrijven mee geconfronteerd worden. Wat zijn de voordelen als je oudere werknemers aanwerft? Hoe hou je je oudere werknemers gezond en gelukkig aan het werk? En wat als je toch afscheid moet nemen?

Lees meer
Klaar voor de toekomst met deze 3 future skills
Werkgevers

Klaar voor de toekomst met deze 3 future skills

18 april 2023 Charlotte Poelvoorde

De wereld evolueert in sneltempo en de uitdagingen waarmee organisaties vandaag geconfronteerd worden, zijn niet min. Niemand weet hoe de toekomst eruitziet, maar vooruitkijken kan wel het verschil maken. Is jouw organisatie klaar voor de toekomst? Welke vaardigheden zullen in de toekomst cruciaal zijn?

Lees meer