Vorige

400.000 bedienden krijgen op 1 januari 3,37% meer loon

29 november 2021

Sterkste indexstijging in 10 jaar tijd door hoge inflatie (prognose Acerta)

Brussel, 29 november 2021 – Meer dan 400.000 bedienden kunnen op 1 januari 2022 hun loon met mogelijks 3,37% zien stijgen. Dat concludeert hr-dienstenverlener Acerta op basis van de voorlopige afgevlakte gezondheidsindex voor december 2021. Die indexstijging is de hoogste in tien jaar tijd. Ook een spilindex van 111,53 is niet veraf, waardoor ook een stijging van de wedden van ambtenaren en van uitkeringen kan gebeuren.

Leestijd: Later lezen?
Hoogste loonindexering in 10 jaar tijd

De meer dan 400.000 Belgen die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. De verwachting is dat de indexering van de lonen vanaf 1 januari 2022 fors hoger zal uitvallen dan vorig jaar: Acerta komt met voorlopige cijfers uit op liefst 3,37%. Ter vergelijking, 1 januari 2021 bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) nog 0,95%. 3,37% zou het hoogste indexatiepercentage zijn van de laatste 10 jaar.

De jaarlijkse loonindexering is een mechanisme dat het salaris van werknemers op het niveau van de levensduurte houdt. Voor werknemers is het geen echte loonsverhoging, voor werkgevers betekent het wel een stijging van de totale loonkost.

Spilindex van 111,53 is haalbaar

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) is een belangrijke barometer, aangezien die voor ruim 400.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vastlegt. Maar naast PC 200 zijn er ook nog andere sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de verzekeringen en beheer van gebouwen en vastgoedmakelaars bijvoorbeeld mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

Rekening houdend met de inflatie is het ook zeker niet uitgesloten dat de spilindex van de uitkeringen en van de wedden van ambtenaren wordt overschreden. Een spilindex van 111,51 is de voorlopige prognose. Dan is een spilindex van 111,53 niet meer veraf. 111,53 zou betekenen dat vanaf januari de uitkeringen en in februari de wedden van ambtenaren met 2% stijgen. Voor de werknemers uit de social profit zou dat een indexatie met 2 % betekenen in ofwel januari of februari 2022, afhankelijk van het paritair comité waaronder de werknemers vallen.

Tom Dirix van Acerta: “Bedrijven willen zeker in de krappe arbeidsmarkt hun medewerkers financieel gemotiveerd houden. Loon en loonsverhogingen zijn daarbij al lang niet meer de enige en zelfs niet de belangrijkste motivator voor een medewerker om zich te engageren. Flexibiliteit en inspraak zijn dat evengoed. Het voorbije anderhalf jaar zagen we de doorbraak van hybride werken. De shift naar een duurzaam hr-beleid met een duurzame verloning past in dat plaatje. Alternatieve verloning op maat van de individuele medewerker is een sterke troef voor werkgevers om zich te onderscheiden.

Berekening loonindexering PC 200

Het indexeringssysteem voor PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule: het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november en december 2021 gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november en december 2020. En die oefening, weliswaar nog met een voorlopig cijfer voor december 2021, geeft een loonindexering van 3,37%.

 

Prognose indexering januari 2022

Figuur 1: Prognose loonindexering januari 2022

Deel dit artikel