Vorige

Acerta lanceert nieuw ‘deelplatform’ voor werknemers

13 augustus 2020

Delen van werknemers kan collectieve ontslagrondes en tijdelijke werkloosheid vermijden

Brussel, 13 augustus 2020 – Hr-dienstengroep Acerta lanceert een deelplatform voor bedrijven om personeel onderling te delen. Met dit project, dat Bridge gedoopt wordt, wil Acerta ondernemingen alternatieven bieden voor tijdelijke werkloosheid en collectieve ontslagrondes door de coronacrisis. Werknemers kunnen vrijwillig instappen en krijgen via Acerta de kans om tijdelijk bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Later keren ze terug naar hun oorspronkelijke werkgever. Ondanks de vele voordelen is het delen van werknemers voorlopig nog niet ingeburgerd in het Belgische bedrijfsleven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden op dit deelplatform als ze vandaag te maken hebben met een (tijdelijk) personeelsoverschot of -tekort.

 

Leestijd: Later lezen?

Bridge laat toe dat bedrijven hun werknemers onderling met elkaar delen. Bedrijven die op zoek zijn naar talent voor korte of lange periodes, alsook bedrijven die graag talent willen delen, melden zich aan op het platform. Acerta zorgt dan voor een correcte matchingsprocedure en ondersteunt ze om het uitwisselen van personeel juridisch correct uit te voeren. Deze gedeelde werknemers kunnen dan tijdelijk aan de slag bij andere werkgevers en later eenvoudig terugkeren naar hun oorspronkelijke werkgever, indien dat gewenst is door beide partijen. Ondertussen blijven ze aan de slag en behouden ze sociale bescherming en verworvenheden van een vast contract.

De uitwisseling van de werknemers wordt via Bridge vormgegeven via een juridische oplossing, op maat van de noden en wensen van de betrokken ondernemingen. Eén van deze vormen is het meervoudig werkgeverschap waarbij beide bedrijven onderling hun rechten en verplichtingen contractueel vaststellen en zo als meervoudig werkgever een arbeidsovereenkomst aangaan met de werknemers. Er zijn ook andere opties, zoals het oprichten van een joint venture, het aangaan van een freelance opdracht, enz. Acerta zorgt voor de correcte juridische en administratieve afhandeling van de samenwerking.

Sectoren waar het delen van werknemers hoge vlucht kan nemen

Kathelijne Verboomen, directrice kenniscentrum Acerta: “Door de coronacrisis moesten heel wat bedrijven de activiteiten terugschroeven, terwijl andere net meer werk hadden, al dan niet door hun activiteiten aan te passen – denk aan mondmaskers, plexiplaten, signalisatie enzovoort. Ook landbouwbedrijven die gebruik maken van seizoenarbeiders dreigden handen te kort te komen. Het is in deze sectoren, en in periodes als deze, dat delen van werknemers de arbeidsmarkt flexibeler maakt. Met Bridge willen we bruggen bouwen tussen bedrijven om eenvoudig werknemers uit te wisselen wanneer dat nodig is. Het lijkt ons dé manier voor bedrijven om hun mensen niet op non-actief te moeten zetten, of erger, ze te moeten ontslaan. Wanneer de disruptie weliswaar ingrijpend maar tijdelijk is, zoals nu met de coronacrisis, blijft terugkeren naar de job bij de eerste werkgever steeds een optie.

Werknemers delen als mogelijk antwoord op arbeidskrapte

In een moeilijke periode zoals de coronacrisis zullen sommige bedrijven genoodzaakt zijn om naar ontslag te kijken. Nochtans zou dat later, wanneer de arbeidskrapte zich (opnieuw) laat voelen, voor problemen kunnen zorgen, stelt Acerta nog. Want van zodra de economie opnieuw aantrekt, zullen deze bedrijven weer willen/moeten aanwerven, en de juiste profielen vinden, wordt dan moeilijker dan ooit.

Kathelijne Verboomen: “Het idee van het delen van werknemers is ontstaan door de arbeidskrapte die als een zwaard van Damocles boven bedrijven hangt. Voor knelpuntberoepen kan het systeem immers een oplossing zijn dat bedrijven het schaarse talent dat er is, delen. Hoe verder doorgedreven de expertise, hoe groter ook de kans dat een onderneming een bepaalde expertise wel nodig heeft, maar niet fulltime. Door één (gespecialiseerde) werknemer onder twee werkgevers te delen, zijn beide geholpen. Er zijn bovendien situaties waar werknemers al langer worden gedeeld: preventieadviseurs, paramedische beroepen in bijvoorbeeld MPI’s, de apothekersassistent die in twee apotheken bijspringt, huisartsen die een secretaresse delen, de syndicus die meerdere residenties beheert, kosters die onder contract zijn in verschillende kerken... Maar het blijven eerder bijzondere gevallen. Maar we zien nog veel opportuniteiten. Op onze arbeidsmarkt worden nog te weinig kansen benut. Vergeet niet: een werknemer die tijdelijk elders aan de slag gaat, verwerft nieuwe inzichten en doet ervaringen op die het later in het eigen bedrijf opnieuw kan introduceren.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden op de volgende link: acerta.be/bridge

Deel dit artikel