Vorige

Vooral dertigers blijven ondanks corona kiezen voor job in de zorg

21 maart 2021

Initiatieven van de overheid maken zorgberoepen aantrekkelijker voor zij-instromers uit andere sectoren

Brussel, 21 maart 2021, Dag van de Zorg – Het afgelopen jaar zijn er 11% minder mensen aan een baan begonnen in de zorgsector. Opvallend genoeg doet de zorg het daarmee een pak beter dan de andere beroepssectoren, waar meer dan 20% minder mensen een nieuw arbeidscontract van onbepaalde duur tekenden. Vooral dertigers vinden de laatste jaren meer en meer de weg naar zorgberoepen. Ook de coronacrisis riep die trend geen halt toe. Dat blijkt uit een analyse van hr‑dienstenbedrijf Acerta. Volgens Acerta tonen de cijfers dat de maatregelen van de overheid om de (knelpunt)beroepen in de zorg aantrekkelijker te maken, hun vruchten afwerpen.

Leestijd: Later lezen?
Minder nieuwe mensen in de zorg in 2020

In 2020 zijn er 11,4% minder mensen aan een nieuwe job begonnen in de zorgsector. De zorgberoepen doen het daarmee opmerkelijk genoeg een pak beter dan de andere sectoren. Daar werden maar liefst een vijfde (20,8%) minder arbeidsovereenkomsten getekend dan in 2019. Dat er over het algemeen minder mensen aan een nieuwe job begonnen in 2020 komt omdat de arbeidsmarkt het afgelopen jaar door corona ‘bevroren’ was: door de onzekere situatie veranderden minder mensen van job en wierven bedrijven minder nieuw personeel aan.

Instroom medewerkers in de zorgsector vs privésector, evolutie 2020 t.o.v. 2019

Figuur 1: Instroom medewerkers in de zorgsector vs privésector, evolutie 2020 t.o.v. 2019

Ellen Van Grunderbeek, Juridisch adviseur Kenniscentrum Acerta: “Zorg- en verpleegkunde is geen gemakkelijke job: het werk is fysiek en mentaal zwaar en je moet er het hart voor hebben. Dat het heel betekenisvol werk is, dat is het voorbije jaar wel extra duidelijk geworden, ook bij mensen die er voorheen weinig of niet mee te maken kregen. De enorme aandacht voor het belang van de zorg in ons land  heeft er mogelijks voor gezorgd dat er meer mensen in die sector zijn begonnen dan in de andere branches op onze arbeidsmarkt.”

Vooral dertigers starten met nieuwe job in de zorg sinds de coronacrisis

Als we de instroom verder in detail bekijken, zien we dat vooral dertigers sinds de start van de coronacrisis aan een nieuwe job in de zorg begonnen zijn. In vergelijking met 2019 zijn er dit jaar een vijfde (+20,4%) meer 30-35-jarigen gestart in de zorg en 16% meer 35-40-jarigen.

Ellen Van Grunderbeek: “De dertigers die in de zorg aan de slag gaan, zijn vaak zogenaamde zij-instromers. Het zijn mensen die eerst een andere job gedaan hebben - vaak in een andere sector - en dan bewust kiezen voor een overstap naar een baan in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. Het toont dat je ook later in de loopbaan nog in de zorgsector kan instromen. Als bedrijven zich in de toekomst genoodzaakt zouden zien om mensen te laten afvloeien, dan kan de brug naar de zorgsector zeker worden overwogen.”

Over het algemeen blijft de zorg overigens een sector waar vooral jonge mensen de overstap naar maken. Gemiddeld gezien zijn de afgelopen twee jaar ongeveer twee op de drie instromers in de sector jonger dan 40.

Instroom in de zorgsector, per leeftijdscategorie

Figuur 2: Instroom in de zorgsector, per leeftijdscategorie

Knelpuntberoep zorg- en verpleegkundige wordt aantrekkelijker

De populariteit van de zorgsector is mede te verklaren door de initiatieven van de overheid om de job van zorg- en verpleegkundige aantrekkelijker te maken:

  • Omdat zorg- en verpleegkundige een knelpuntberoep is, wordt voor werklozen en geïnteresseerde werknemers een omscholing gestimuleerd bv. via Project 600;
  • Het Vlaamse Koopkrachtakkoord betekent een verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Vlaamse zorgsectoren, waarvan de werknemers vanaf juli 2021 op hun loonbrief het effect zullen zien. Ook voor de federale collega’s is een loonsverhoging aangekondigd
  • Het Vlaamse Kwaliteitsakkoord belooft een betere omkadering/ondersteuning/opleiding van ‘de handen aan het bed.’
  • En met een specifiek eindeloopbaanstelsel, moet de job van zorg- en verpleegkundige ook voor wie al wat ouder is haalbaar blijven.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 28.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. In de zorgsector zitten PC 330 (o.a. ziekenhuizen, rusthuizen, gezondheidscentra…), PC 331 (kinderopvang, welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten…) inbegrepen en PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector).

Deel dit artikel