Vorige

Zes op de tien werknemers vindt dat werkgever begaan is met mentaal welzijn

07 juni 2021

Bedrijven en hun personeel zitten duidelijk met andere verwachtingen rond acties voor mentaal welzijn op de (thuis)werkvloer

Brussel, 7 juni 2021 – 56 % van de werknemers meent dat hun werkgever geeft om hun mentaal welzijn. Bijna één op de vijf werknemers heeft het gevoel dat ze binnenkort kunnen uitvallen met een burn-out. Bij de bedrijfsleiders heerst dan weer een heel ander beeld: 93 % onder hen zegt dat ze hun best doen om het mentale welzijn en de moraal van hun personeel op te krikken, zo blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en jobsite StepStone. De terugkeer naar het werk vanaf 9 juni, biedt werkgevers meer bewegingsruimte om de verschillen in perceptie rond mentaal welzijn aan te pakken.

Leestijd: Later lezen?
Belang van welzijn: werknemers schatten bekommernis werkgevers lager in

Naast fysiek welzijn is de mentale gezondheid van de Belgen een van de belangrijkste aandachtspunten tijdens de coronacrisis. Ook op de (thuis)werkvloer. Een bevraging van de Antwerp Management School en de UGent toonde begin mei nog aan dat meer dan de helft van de werknemers in Vlaanderen zich mentaal niet goed voelde. Bedrijven houden daar nog onvoldoende rekening mee, blijkt uit de analyse van Acerta en StepStone. 56 % van de Belgische werknemers uit de private sector heeft het gevoel dat hun werkgever begaan is met hun mentaal welzijn. 23 % onder hen zegt zelfs dat zijn werkgever het afgelopen jaar helemaal geen actie heeft ondernomen om het mentaal welzijn van het personeel te bevorderen. Gevolg: bijna één op de vijf werknemers heeft het gevoel dat ze binnenkort kunnen uitvallen met een burn-out.

Bij de bedrijfsleiders heerst dan weer een heel ander beeld: 93 % onder hen geeft aan wel degelijk met het mentaal welzijn van de medewerkers begaan te zijn. Die uiteenlopende percepties tonen aan dat het niet altijd duidelijk is voor de werknemer wat de specifieke acties zijn van de werkgever ten aanzien van mentaal welzijn, ook al staan er acties op het programma.

Inschatting belang welzijn voor werkgevers door werknemers (Talent Pulse 2021)

Figuur 1: Inschatting belang welzijn voor werkgevers door werknemers (Talent Pulse 2021)

Kristel Minten, thuiswerkexperte bij Acerta: “Wij krijgen regelmatig vragen waaruit blijkt dat er nogal wat misverstanden bestaan over wat er wel of niet al gebeurt op de werkvloer - al dan niet thuis - om het mentaal welzijn van werknemers te bevorderen. Het gaat dan, bijvoorbeeld over deconnecteren, over thuiswerkvergoedingen enzovoort. Mensen zijn in deze ongewone tijden hun structuur helemaal kwijt. Ze zaten voorheen niet de hele dag achter hun scherm, wat voor nogal wat mensen vandaag wel de realiteit is. Vóór corona en thuiswerk was er de informele babbel aan de koffiemachine, een rit naar een klant... dat is nu grotendeels weg. Informatie stroomt nu ook continu binnen en langs verschillende, soms nieuwe kanalen: Teams, WhatsApp, e-mail… Bedrijven mogen daar niet blind voor zijn. Het is tijd om weer wat meer duidelijkheid te scheppen en houvast te creëren in overleg met de medewerker. De langzame terugkeer naar het kantoor kan hierin een belangrijke rol spelen, ook op termijn in een hybride model is het aangewezen om duidelijke afspraken te maken tussen werkgever en werknemer.

Killian Cramers, B2C Marketing Manager bij StepStone België: “Ook bij dat hybride model moet er aandacht zijn voor continuïteit aan menselijke interactie en het vermijden van sociaal isolement van werknemers. We zagen dit ook bevestigd in een gezamenlijke studie met de KU Leuven (september 2020), waarbij 78 % van de ondervraagde werknemers aangaf dat hun sociale contacten op het werk verminderd waren tijdens de crisis. Voor meer dan de helft waren deze zelfs “drastisch” verminderd. Werkgevers doen er goed aan om deze situatie nu te verhelpen en te vermijden waar mogelijk.

1 op 2 medewerkers vraagt transparantere communicatie

Gevraagd naar wat ze zouden willen dat hun werkgever anders doet, blijkt dat medewerkers vooral duidelijke communicatie vragen (49 %), gevolgd door concrete acties voor een goede balans tussen werk en privé (42 %). De helft van de bevraagden geeft aan dat die balans door het thuiswerken nu helemaal verstoord is. Ook hier is de vergelijking met de visie van de bedrijfsleiders interessant: 87 % van de werkgevers zegt (sterk) in te zetten op transparante en duidelijke communicatie.

Wenselijke acties van werkgevers volgens werknemers - Werknemersbevraging Talent Pulse 2021

Figuur 2: Wenselijke acties van werkgevers volgens werknemers - Werknemersbevraging Talent Pulse 2021

Kristel Minten: “Corona heeft de relatie werkgever-medewerker volwassener gemaakt, denk maar aan hoe nu wordt omgegaan met thuiswerk. Voor medewerkers betekent dat meer autonomie, waarvoor zij trouwens vragende partij waren. Met die toegenomen autonomie moeten mensen wel nog leren omgaan. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wanneer ze kunnen deconnecteren van thuiswerk. Duidelijke communicatie zou een hulp zijn. Werkgevers en leidinggevenden gaan er misschien nog te veel van uit dat wat voor hen evident is, ook voor de medewerkers evident is. Daarom raden we aan dat werkgevers en teamleiders expliciet aan medewerkers zeggen dat ze tijd mogen reserveren om geconcentreerd aan iets verder te werken in plaats van altijd beschikbaar te blijven voor meetings. Werknemers mogen gerust aangeven wanneer ze middagpauze nemen, en een e-mail om vijf uur ’s avonds moet niet automatisch diezelfde avond nog beantwoord worden. Een duidelijk beleid rond werktijden en meetings kan al een heel verschil maken.

Killian Cramers: “Duidelijke en open communicatie is van cruciaal belang. Dit is niet enkel het geval voor mentaal welzijn, maar ook simpelweg voor het behoud van werknemers. Eén jaar geleden deden we al een studie naar hoe Belgische werknemers zich voelden over de aanpak van de crisis door werkgevers. Hier zagen we dat maar liefst 22 % van de ondervraagde werknemers overwoog om ontslag te nemen omwille van hoe zijn of haar werkgever de coronacrisis aanpakte. Een open dialoog kan helpen om dergelijke negatieve gevoelens weg te werken.

 

Over de cijfers
De gegevens komen van het jaarlijkse onderzoek ‘Talent Pulse’ door ACERTA en StepStone. Deze bevraging is in maart 2021 voor de twaalfde keer uitgerold en bereikte meer dan 3.000 werknemers, waarvan 16,6 % arbeiders en 83,4 % bedienden.  

Het perspectief van de werkgevers komt uit een panelbevraging, geleid door de Vrije Universiteit Brussel, Acerta en HR Square, over het thema welzijn op het werk. De bevraging liep van 14 tot 26 januari 2021 en bereikte 340 werkgevers-respondenten. De deelnemers bekleden een van de volgende functies: CEO, HR Directeur, HR business partner, HR manager of payroll verantwoordelijke.

Deel dit artikel