Eindejaarsgeschenk personeel

12 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

Een eindejaarsgeschenk voor je personeel? Een prima idee als blijk van waardering. Hou er wel rekening mee dat geschenken van werkgever aan medewerker worden beschouwd als loon. Anders gezegd: je betaalt er belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op. Bij specifieke gelegenheden zoals een geschenk voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, vallen de socialezekerheidsbijdragen onder bepaalde voorwaarden weg.

Eindejaarsgeschenk personeel: maximumbedrag

Op alle geschenken aan je medewerkers betaal je socialezekerheidsbijdragen. Dat geldt voor cadeaus of cadeaucheques, en evengoed voor geschenken in geld of in natura. Wil je die bijdragen vermijden? Dan dien je onder een bepaald bedrag te blijven. Vroeger was dat beperkt tot 35 euro per medewerker, in 2018 werd het opgetrokken tot 40 euro. Per kind ten laste kan het worden verhoogd met hetzelfde bedrag. Overschrijd je het maximaal toegelaten bedrag? Dan betaal je RSZ-bijdragen op het totale bedrag (en dus niet alleen het stukje boven de grens).

Eindejaarsgeschenk personeel: beroepskost

In principe is een eindejaarsgeschenk niet aftrekbaar als beroepskost. Toch kan je eindejaarsgeschenken als beroepskost aftrekken als:

  • Alle medewerkers hetzelfde voordeel krijgen;
  • De toekenning gebeurt voor een specifieke gelegenheid (Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar);
  • Het totaalbedrag niet hoger is dan 40 euro per medewerker, eventueel verhoogd met 40 euro per kind ten laste.

Is aan deze voorwaarden voldaan? Dan mag je de relatiegeschenken voor personeel aan 100 procent aftrekken.

(Eindejaars)geschenk personeel: extra voorwaarden

Overhandig je je medewerkers een geschenkcheque? Dan mag die enkel worden ingeruild bij ondernemingen waarmee je vooraf een akkoord hebt gesloten. Ze mogen maar een beperkte geldigheidsduur hebben (maximaal 1 jaar). En ze mogen niet in geld worden terugbetaald aan de verkrijger.

Eindejaarspremie

Denk er ook aan dat je wellicht een eindejaarspremie of dertiende maand moet uitkeren. Of die verplicht is, hangt af van de regeling van je paritair comité (pc). In de meeste sectoren bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) het recht op een eindejaarspremie. De bedragen, voorwaarden en toekenning verschillen naargelang de sector. Zo hebben medewerkers binnen PC 200 recht op een eindejaarspremie als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Lees er hier meer over.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp