Eindejaarsgeschenk personeel

16 november 2023
Leestijd: Later lezen?

Een eindejaarsgeschenk voor je personeel? Een prima idee als blijk van waardering. Hou er wel rekening mee dat geschenken van werkgever aan werknemer worden beschouwd als loon. Anders gezegd: je betaalt er belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op. Bij specifieke gelegenheden zoals een geschenk voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, vallen de socialezekerheidsbijdragen onder bepaalde voorwaarden weg.

Eindejaarsgeschenk personeel: maximumbedrag

Op alle geschenken aan je werknemers betaal je socialezekerheidsbijdragen. Dat geldt voor cadeaus of cadeaucheques, en evengoed voor geschenken in geld of in natura. Wil je die bijdragen vermijden? Dan dien je het bedrag te beperken tot maximum 40 euro per werknemer. Per kind ten laste kan het worden verhoogd met hetzelfde bedrag. Overschrijd je het maximaal toegelaten bedrag? Dan betaal je RSZ-bijdragen op het totale bedrag (en dus niet alleen het stukje boven de grens).

Eindejaarsgeschenk personeel: beroepskost

In principe is een eindejaarsgeschenk niet aftrekbaar als beroepskost. Toch kan je eindejaarsgeschenken als beroepskost aftrekken als:

  • Alle werknemer hetzelfde voordeel krijgen;
  • De toekenning gebeurt voor een specifieke gelegenheid (Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar);
  • Het totaalbedrag niet hoger is dan 40 euro per werknemer, eventueel verhoogd met 40 euro per kind ten laste.

Is aan deze voorwaarden voldaan? Dan mag je de geschenken voor je personeel aan 100 procent aftrekken.

(Eindejaars)geschenk personeel: extra voorwaarden

Overhandig je je werknemers een geschenkcheque? Dan mag die enkel worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques . Ze mogen maar een beperkte geldigheidsduur hebben (maximaal 1 jaar). En ze mogen niet in geld worden terugbetaald aan de verkrijger.

Je kan je geschenkcheques bestellen bij onze partner Pluxee of bij één van de andere uitgiftemaatschappijen. Contacteer je Acerta contactpersoon om dit in orde te brengen.

Eindejaarspremie

Denk er ook aan dat je wellicht een eindejaarspremie of dertiende maand moet uitkeren. Of die verplicht is, hangt af van de regeling van je paritair comité (pc). In de meeste sectoren bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) het recht op een eindejaarspremie. De bedragen, voorwaarden en toekenning verschillen naargelang de sector. Zo hebben werknemers binnen PC 200 recht op een eindejaarspremie als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Lees er hier meer over.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp