Het opbouwen van vakantiedagen en vakantiegeld

07 augustus 2020
Leestijd: Later lezen?

Het aantal gewerkte dagen bepaalt op hoeveel verlofdagen en vakantiegeld je medewerker in het volgende jaar recht heeft. Werkt iemand minder dagen in 2020? Dan bouwt hij – onder normale omstandigheden – geen volledige vakantierechten op voor 2021.

Toch worden dagen waarop je medewerker afwezig is in bepaalde gevallen toch gelijkgesteld met gewerkte dagen – bijvoorbeeld bij ziekte, bevallingsrust of opgenomen vakantiedagen. Neemt je medewerker tijdskrediet of ouderschapsverlof op? Dan telt dat als een niet-gewerkte dag en zal dat impact hebben op de vakantierechten van het daaropvolgende jaar.

In principe telt tijdelijke werkloosheid ook als een niet-gewerkte dag. Uitzonderingen op deze regel zijn echter wel mogelijk. Denk maar aan corona: vele duizenden medewerkers zaten noodgedwongen tijdelijk werkloos thuis. De overheid erkende tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus voor het berekenen van vakantierechten als gelijkgesteld aan gewerkte dagen. Deze regeling geldt minstens voor de periode van 1 februari tem 30 juni 2020. Deze tijdelijke werkloosheid heeft dan dus geen impact op het vakantiegeld of aantal verlofdagen van 2021. De regering werkt momenteel aan een verlenging van de gelijkstelling.

Waarom de regering tijdelijke werkloosheid door corona gelijkstelde aan gewerkte dagen om de opgebouwde vakantierechten te waarborgen. Omdat minder vakantiegeld ook zorgt voor minder koopkracht – en daar is de economie niet bij gebaat.

Wat gebeurt er met ADV-dagen?

ADV-dagen volgen een eigen regime. Werd er in jouw sector of onderneming hierover niets specifiek afgesproken ? Dan bouwt je medewerker geen ADV-dagen op gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp