Wat is collectief ontslag?

25 april 2024
Leestijd: Later lezen?

Er is sprake van collectief ontslag wanneer een organisatie een bepaald aantal mensen ontslaat binnen een periode van 60 dagen wanneer de reden hiervoor niets te maken heeft met hun individuele prestaties.

Soorten collectief ontslag

Er zijn twee soorten collectief ontslag, voor beide gelden andere ‘grenzen’:

Gemiddeld aantal werknemers van de onderneming in het kalenderjaar voor het ontslag

Minimum aantal werknemers dat wordt ontslagen over een periode van 60 dagen
 

Minimum aantal werknemers dat wordt ontslagen over een periode van 60 dagen
 
 

CAO nr 24 (informatie- en consultatieprocedure)

CAO nr 10 (vergoeding)

Minder dan 12 werknemers / /
12 – 19 werknemers / /
20 – 59 werknemers 10 werknemers 6 werknemers
60 – 99 werknemers 10 werknemers 10% van de werknemers
100 – 299 werknemers 10% van de werknemers 10% van de werknemers
300 werknemers en meer 30 werknemers 10% van de werknemers

Procedure collectief ontslag (CAO nr 24)

Indien je op basis van bovenstaand schema moet besluiten dat je inderdaad te maken hebt met een collectief ontslag in de zin van CAO nr 24, dan moet je verplicht een informatie- en consultatieprocedure volgen.

De procedure verloopt volgens deze stappen:

1. Intentie

Je kondigt als werkgever je intentie tot ontslaan aan.

2. Informatie en consultatie

Je overlegt met de vertegenwoordigers van je werknemers over volgende zaken:

  • De reden van de geplande ontslagen
  • Het aantal ontslagen en de categorieën van de betrokken werknemers
  • De periode waarin de ontslagen zullen vallen
  • De criteria voor het selecteren van de medewerkers die ontslagen zullen worden
  • De berekeningen van eventuele (extralegale) vergoedingen en uitkeringen

3. Betekening collectief ontslag

Je maakt het collectief ontslag officieel bekend bij de bevoegde autoriteiten.

4. Sperperiode

Gedurende deze periode van 30 dagen krijgen de vertegenwoordigers de tijd om hun bezwaren te uiten over de naleving van de procedure en mag er niemand ontslaan worden.

5. Ontslag

De medewerkers worden effectief ontslagen en krijgen 30 dagen de tijd om bezwaar tegen de gevolgde procedure aan te tekenen.

Als werkgever is het erg belangrijk dat je deze stappen grondig voorbereidt en ze juist communiceert. Daarom betrek je best een onafhankelijke expert.

Acerta helpt je bij het opzetten van een concreet stappenplan én bij het begeleiden van het hele proces van A tot Z. Ook de communicatie met alle betrokken partijen en de opvolging nemen we voor onze rekening.

Vergoeding bij collectief ontslag (CAO nr 10)

Val je binnen de grenzen van collectief ontslag zoals voorzien in cao nr 10 (zie schema hierboven), dan ben je als werkgever verplicht hen (ook) een bijkomende vergoeding uit te betalen (“vergoeding wegens collectief ontslag”). Doorgaans bedraagt deze vergoeding de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon van de werknemer en de werkloosheidsuitkering waarop hij recht heeft, en dit gedurende vier maanden lang. Er zijn echter veel uitzonderingen op deze regel. Acerta kan je helpen met het bepalen van de juiste bedragen, alsook met de berekening van uw sociaal passief en eventuele bijpassingen bij SWT.

Contacteer onze experten voor een juiste berekening van de vergoeding die jij je medewerkers moet betalen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp