Wat is een ontslagvergoeding?

27 februari 2024
Leestijd: Later lezen?

Een ontslagvergoeding is in feite een verbrekings- of opzeggingsvergoeding. Het is een schadevergoeding die je verplicht moet betalen wanneer je het arbeidscontract eenzijdig opzegt – zonder dat je medewerker een opzegtermijn mag presteren.

Wie heeft recht op een ontslagvergoeding?

In principe moet er een wettelijk bepaalde opzegtermijn worden gerespecteerd wanneer je een werknemer ontslaat. Kies je ervoor om je medewerker – zonder dringende reden – per direct te laten gaan? Dan moet je die medewerker compenseren voor de periode van zijn opzegtermijn. Presteert je medewerker in eerste instantie zijn opzegtermijn uit, maar kies je er na enkele weken voor om hem toch per direct te laten gaan? Dan ben je verplicht om de resterende weken uit te betalen.

Wanneer geen recht op ontslagvergoeding?

Enkel wanneer je een dringende reden voor het ontslag kan inroepen is er geen sprake van de wettelijke opzegtermijn – en bijgevolg dus ook niet van de ontslagvergoeding. Je medewerker moet dan wel een zware, aantoonbare fout hebben gemaakt. De regelgeving rond ontslag met dringende reden is zeer specifiek en vraagt om een formele procedure. Je doet in dat geval dus best beroep op experts om je te ondersteunen.

Hoe bereken je de ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding bestaat uit twee delen:

  • Het lopende loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn – of het resterende gedeelte daarvan. Voordelen waar je medewerker tijdens de overeenkomst recht op had: denk bijvoorbeeld aan een bedrijfswagen, gsm, maaltijdcheques, …
  • Het lopende loon bestaat niet enkel uit het maandelijkse brutoloon van je medewerker. Je moet ook rekening houden met eenmalige premies, variabele lonen en regelmatige overuren.

Ontsla je iemand die ontslagbescherming geniet – zoals bijvoorbeeld een zwangere vrouw of iemand die tijdskrediet opnam? Dan moet je in bepaalde gevallen een extra beschermingsvergoeding betalen. Enkel als je kan bewijzen dat de reden van het ontslag volledig losstaat van de reden van ontslagbescherming vervalt dit forfaitaire bedrag.

Wanneer moet ik de ontslagvergoeding uitbetalen?

Heeft je medewerker recht op een ontslagvergoeding? Dan ben je verplicht om die in één keer te betalen. Dat doe je direct na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Je medewerker ontvangt de vergoeding in feite dus bij de eerstvolgende loonberekening. Voor bedrijven die in zwaar weer verkeren wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor gelden echter strikte voorwaarden. Laat je dus altijd bijstaan door iemand met de nodige kennis van zaken.

Ontslagvergoeding spreiden

Je kan de uitbetaling van de vergoeding eventueel spreiden – mits je medewerker hiermee akkoord gaat. Hou er rekening mee dat je de bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen wel per direct moet doorstorten.

Bij het correct afhandelen van een ontslag komt heel wat kijken. Kan een helpende hand van pas komen bij het correct berekenen van de opzegtermijn en ontslagvergoedingen?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp