Sollicitatieverlof: rechten en plichten - Acerta

26 februari 2024
Leestijd: Later lezen?

Bij ontslag heeft de medewerker recht op sollicitatieverlof. Dit is betaald verlof waarin de medewerker op zoek kan gaan naar een nieuwe job. Hierbij maakt het niet uit of jij het ontslag gaf of de medewerker zelf het ontslag aanbood.

Wie heeft recht op sollicitatieverlof?

Alle medewerkers, zowel arbeiders als bedienden, hebben tijdens hun opzegtermijn recht op sollicitatieverlof, inclusief medewerkers die de wettelijke pensioensleeftijd hebben bereikt of onder het SWT-stelsel vallen. Dit wil zeggen dat ook deeltijdse medewerkers gebruik kunnen maken van het sollicitatieverlof. Bij deze medewerkers wordt het recht bepaald op basis van de duur van hun prestaties.

sollicitatieverlof werknemer met contract van bepaalde duur

Medewerkers met een contract van bepaalde duur hebben onder beperkte voorwaarden recht op sollicitatieverlof. Wanneer het contract wordt beëindigd met opzegtermijn, heeft de medewerker dezelfde rechten en plichten als bij het opzegtermijn van een contract van onbepaalde duur.

Wat als je medewerker al een andere job heeft?

Ook als je medewerker al een andere job heeft gevonden, blijft het recht op sollicitatieverlof behouden. De redenering hierachter is dat je de medewerker de kans moet geven om een nog betere betrekking te vinden.

Waarvoor mag de medewerker sollicitatieverlof opnemen?

De medewerker is verplicht om het sollicitatieverlof te gebruiken voor het zoeken naar een nieuwe job. Let wel, dit is een breed begrip. De medewerker mag het verlof gebruiken voor de volgende zaken:

  • het zoeken van jobadvertenties;
  • het opstellen van motivatiebrieven en cv’s;
  • het voeren van een sollicitatiegesprek;
  • het uitvoeren van een selectieproef.

Bij outplacement moeten de werknemers de outplacement volgen tijdens de sollicitatieverlof.

Als werkgever mag je vragen om te bewijzen dat het sollicitatieverlof effectief wordt gebruikt om te solliciteren, maar de medewerker is echter niet verplicht zijn afwezigheid te rechtvaardigen. Bij eventueel misbruik, moet de werkgever het zelf kunnen aantonen.

Duur van het sollicitatieverlof

Wanneer de opzegtermijn maximaal 26 weken bedraagt heeft de medewerker recht op een dag sollicitatieverlof per week. Deze dag mag eventueel opgesplitst worden in twee halve dagen. Is de opzegtermijn langer dan 26 weken? Dan heeft de medewerker recht op een halve dag sollicitatieverlof per week in het begin van zijn opzegtermijn en één dag per week tijdens de 26 laatste weken van zijn opzegtermijn.

Een uitzondering op deze regel zijn medewerkers die outplacementbegeleiding volgen. Zij hebben het recht om twee halve dagen of een hele dag per week afwezig te zijn gedurende de gehele periode van de opzeggingstermijn.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp