Wat bedoelen we met ‘tijdsregistratie’?

06 september 2023
Leestijd: Later lezen?

Tijdsregistratie is het bijhouden en registreren van de arbeidstijd van werknemers. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een softwareprogramma om uren te registreren; een zogenaamd tijdsregistratiesysteem. Is tijdsregistratie verplicht en vormt het een probleem bij flexibel werken? Je leest het hier.

Wetgeving arbeidsduur

De Europese regelgeving zorgt voor verschillende verplichtingen rond de arbeidsduur. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Je werknemer krijgt 11 aaneengesloten uren rusttijd per tijdvak van 24 uur;
  • Je werknemer krijgt daarenboven tijdens elke periode van 7 dagen een aaneengesloten rusttijd van minimaal 24 uur. Dit wil zeggen dat hij recht heeft op een wekelijkse rusttijd van 35 uur (11 uur + 24 uur);
  • Je werknemer mag per week gemiddeld niet meer dan 48 uur werken in een periode van maximaal 4 maanden

Doordat deze regels op Europees niveau gelden, moeten ondernemingen in de afzonderlijke lidstaten er de nodige maatregelen voor treffen. Heb je geen tijdregistratiesysteem waarmee je elke dag de arbeidstijd van je werknemer registreert? Dan kan je onmogelijk nagaan of je voldoet aan de regels rond arbeids- en rusttijden. Ook je medewerker of eventuele inspectiediensten hebben daar in dit geval geen zicht op. Het Europees Hof gaat er in dat geval vanuit dat je het respecteren van de Europese richtlijnen niet kan garanderen.

Is tijdsregistratie verplicht?

Op 22 mei 2020 deed het Arbeidshof van Brussel hier een uitspraak over. Als werkgever ben je volgens het Arbeidshof verplicht om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk tijdregistratiesysteem op te zetten dat de dagelijks gepresteerde uren van al je werknemer registreert.

Wil dat dan ook zeggen dat elke werkgever verplicht is om dit systeem te gebruiken? Voorlopig niet, want er is geen sprake van een algemene verplichting tot tijdsregistratie. Dat komt vooral doordat het Belgische arbeidsrecht al uitgebreide controlemaatregelen bevat. Een greep uit het aanbod:

  • Strenge regulering van overuren;
  • Verplichte registratie van de arbeidstijd wanneer je werkt met glijdende uurroosters;
  • Verplichte vermelding in het arbeidsreglement van het begin en einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van pauzes en de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid; 
  • Verplichte registratie wanneer je afwijkt van het normale uurrooster van een deeltijdse werknemer (via het afwijkingsregister)

Betekent tijdsregistratie het einde van flexibiliteit?

Tijdsregistratie vormt niet per definitie een probleem voor werknemer die veel waarde hechten aan flexibiliteit. Het doel is immers niet om jou als werkgever meer controle of macht te geven. De regelgeving rond tijdsregistratie werd juist in het leven geroepen om het welzijn van je personeel te waarborgen. En flexibiliteit is voor veel werknemer een belangrijk onderdeel van welzijn op het werk.

Het is dus vooral belangrijk dat je tijdsregistratie niet ziet als een manier om grenzen op te leggen. Spring juist flexibel om met arbeidstijden en leg de verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) bij je werknemer. Werkte hij de ene dag wat langer? Maak er dan geen probleem van als hij op een andere dag wat vroeger stopt. Als hij zijn arbeidstijd zelf mag opvolgen en inplannen, zorgt hij zelf voor een betere work-lifebalans: hij zal zich daardoor gelukkiger en gemotiveerder voelen. Bovendien presteert hij op weekbasis nog steeds hetzelfde aantal uren. De juiste balans tussen de noden van je bedrijf en die van je personeel gevonden? Dan zal zich dat snel terugbetalen in betere prestaties en loyalere werknemer.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp