Geüpdatet op 19 maart 2024

Werkbonus: wat is het en hoe bereken je het?

19 maart 2024
Leestijd: Later lezen?

Sinds 1 januari 2000 is de werknemersbijdragevermindering van kracht. Die bepaalt een vermindering van RSZ-bijdragen voor medewerkers met lage lonen, zónder het brutoloon te verhogen. In 2005 werd het systeem omgedoopt tot werkbonus, maar het principe blijft onveranderd.

Wat is de werkbonus?

De werkbonus is een vermindering voor medewerkers met lage lonen om een hoger nettoloon over te houden. De vermindering is een forfaitair bedrag dat geleidelijk daalt naarmate het loon stijgt. Als werkgever breng je het bedrag in mindering van de normale werknemersbijdragen van 13,07 % van het brutoloon. 

Werkbonus

Wie heeft recht op werkbonus?

De werkbonus is geldig voor alle contractuele medewerkers in de privé- en openbare sector van wie het referentieloon onder een bepaald bedrag blijft.

De meeste statutaire medewerkers komen niet in aanmerking. Net zomin als leerlingen, stagiairs, jobstudenten en geneesheren in opleiding.

Werkbonus berekenen

De werkbonus berekening omvat 3 stappen:

  1. Bepaal het refertemaandloon
  2. Bepaal het basisbedrag van de vermindering
  3. Corrigeer het verminderingsbedrag voor een onvolledige prestaties of deeltijdse werknemer

Het bruto refertemaandloon van de werkbonus leid je af uit het brutoloon aan 100 %. De volgende onderdelen tellen niet mee in deze berekening:

  • Vergoedingen bij onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Flexi-loon en netto overuren in de horeca
  • Vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn
  • Eindejaarspremie beperkt tot het maximum refertemaandloon waarin deze vergoeding wordt uitbetaald
  • Enkelvoudig vertrekvakantiegeld bij uitdiensttreding
  • Het positief saldo aangegeven bij de eindafrekening na verrekening van het vertrekvakantiegeld (looncode 14).

Op socialsecurity.be lees je alles over de bepaling van het bruto refertemaandloon van de werkbonus, formules voor voltijdse en deeltijdse medewerkers, en de berekening van het verminderingsbedrag.

Fiscale werkbonus

De lagere inhouding van RSZ-bijdragen leidt tot een verhoogd belastbaar loon. Daardoor zorgt de vermindering voor werknemers met lage lonen ervoor dat de verschuldigde belasting stijgt. Om dat effect te compenseren, wordt een belastingvermindering toegekend: de fiscale werkbonus. Die wordt berekend als een percentage op de effectief genoten sociale werkbonus.

Loonberekening is voer voor specialisten gezien de vele sociale, fiscale en juridische regels waarmee je rekening dient te houden. Onze experts weten raad.

Moet je de werkbonus aanvragen?

Werknemers of werkgevers hoeven de werkbonus niet aan te vragen. De werkbonus wordt automatisch verwerkt in de loonsverwerking door het sociaal secretariaat. Dit kost je niks extra.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp