Betaalde feestdagen in België

22 augustus 2023
Leestijd: Later lezen?

In België zijn er bij wet 10 feestdagen vastgelegd waarop je je medewerkers in principe niet aan het werk mag zetten, maar die jij wel moet betalen:

  1. Nieuwjaar (1 januari)
  2. Paasmaandag
  3. Dag van de Arbeid (1 mei)
  4. O.L.H. Hemelvaart
  5. Pinkstermaandag
  6. Nationale feestdag (21 juli)
  7. O.L.V. Tenhemelopneming (15 augustus)
  8. Allerheiligen (1 november)
  9. Wapenstilstand (11 november)
  10. Kerstdag (25 december)

In sommige sectoren en bedrijven zijn er nog aanvullende extra-wettelijke feestdagen, maar die hangen af van bedrijf tot bedrijf.

Vervangingsfeestdagen

Valt één van de wettelijk bepaalde feestdagen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag in je bedrijf? Dan moet je die feestdag vervangen. Dit dient te gebeuren via een vastgelegde procedure met aandacht voor bepaalde data.

Inhaalrust

In sommige gevallen mag je een medewerker toch laten werken op een feestdag, op voorwaarde dat hij die feestdag op een ander moment mag inhalen. Je werknemer heeft recht op inhaalrust.

Werkte je voltijdse medewerker tijdens de feestdag meer dan vier uur? Dan heeft hij recht op een volledige dag inhaalrust. Werkte je voltijdse werknemer niet langer dan vier uur op de feestdag? Dan heeft hij recht op een halve dag inhaalrust. Een deeltijdse werknemer heeft dan weer recht op evenveel uren inhaalrust als de uren die hij gewerkt heeft op de feestdag.

Je medewerker moet de inhaalrust verplicht opnemen in de loop van de zes weken die volgen op de feestdag. In sommige sectoren is een kortere termijn voorzien waarin deze inhaalrust opgenomen moet worden.

Loon uitbetalen op een feestdag

Mag je medewerker toch werken op een feestdag? Dan ben je hem niet automatisch een premie voor werken op een feestdag verschuldigd, tenzij dit sectoraal of op bedrijfsniveau werd vastgelegd. Je betaalt je werknemer dus zijn gewone loon, tenzij de sector of het bedrijf een hogere verloning voorziet.

Denk eraan dat je werknemer ook recht heeft op betaalde inhaalrust. Presteert je medewerker echter overuren op een feestdag? Dan moet je hem wel verplicht een toeslag betalen, net zoals wanneer je medewerker op een zondag overuren verricht.

Feestdagen deeltijdse werknemers

Je medewerker heeft niet altijd recht op een betaalde feestdag. Dit is het geval wanneer hij de dag voor en/of de dag na de feestdag ongewettigd afwezig is. Ook je deeltijdse werknemer zal niet altijd recht hebben op tien feestdagen. De deeltijdse werknemer met vast uurrooster die niet werkt op woensdag, zal bijvoorbeeld geen recht hebben op feestdagen die vallen op een woensdag. Heb je deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster? Dan geldt een speciale regeling.

Feestdag tijdens zwangerschapsverlof of andere afwezigheid

Soms kan een feestdag vallen in een periode waarin je werknemer afwezig is wegens ziekte, moederschapsrust, vakantie, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht,…

Als de feestdagen vallen in een bepaalde periode na de start van de afwezigheid, zal je als werkgever deze feestdagen moeten betalen. Hoelang die periode is waarin je de feestdagen moet betalen verschilt, afhankelijk van de soort van afwezigheid. Bij ziekte- of zwangerschapsverlof wordt bijvoorbeeld een termijn van 30 kalenderdagen toegepast waarin je als werkgever feestdagen moet betalen, bij tijdelijke werkloosheid overmacht gaat het bijvoorbeeld over een termijn van 14 kalenderdagen.  

Er kunnen hierbij heel wat moeilijkheden opduiken zoals het exact bepalen van de start van de schorsing, samenloop van verschillende schorsingen,enzoverder.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp