Sectoraal verlof of een individuele regeling?

22 juli 2020
Leestijd: Later lezen?

Je werknemer heeft dit jaar recht op een bepaald aantal betaalde wettelijke vakantiedagen als hij voldoende arbeidsprestaties of gelijkgestelde prestaties had tijdens het voorgaande jaar

In sommige gevallen ligt (een deel van) die jaarlijkse vakantie vast op sector- of ondernemingsniveau. Is er geen sprake van collectief verlof? Dan maak je individuele afspraken met je medewerkers. De duur van de jaarlijkse vakantie en de toekenningsmodaliteiten zijn verplichte vermeldingen in het arbeidsreglement. Wil je toch enige houvast hebben voor het al dan niet goedkeuren van vakantieaanvragen? Dan kan je enkele bijkomende richtlijnen opnemen. Leg bijvoorbeeld regels vast rond de aanvraagtermijn of geef duidelijk aan in welke gevallen iemand voorrang krijgt. Hou er rekening mee dat je arbeidsreglement voor beide partijen bindend is: verander het nooit zonder dat je personeel op de hoogte is. Voldoet een vakantieaanvraag niet aan de overeengekomen regels? Dan mag je weigeren.

Geen duidelijke richtlijnen?

Als je geen vaste jaarlijkse verlofperiode hebt en er geen duidelijke regels in je arbeidsreglement staan, overleg je best even onderling met je medewerker. Zorg voor heldere communicatie: zeg bijvoorbeeld waarom je een aanvraag wel of niet goedkeurt. Vakantiedagen tijdens schoolvakanties worden bij voorkeur toegekend aan medewerkers met kinderen.

Moedig spreiding aan

Medewerkers sparen hun vakantie vaak graag op, om verschillende redenen. Maar als iedereen in dezelfde periode tegelijk verlof opneemt, komt de productiviteit van je onderneming in het gedrang. Dit kan je doen om een personeelstekort door vakantie te voorkomen:

  1. Herinner je medewerkers er tijdig en regelmatig aan dat ze nog vakantiedagen over hebben. Zo voorkom je dat iedereen al zijn resterende dagen plots in december opneemt.
  2. Verplicht eventueel de spreiding van het verlof (bijvoorbeeld een bepaald aantal dagen per semester/kwartaal). Let op: dit vergt een aanpassing van het arbeidsreglement. Dat mag nooit eenzijdig gebeuren.
  3. Maak spreiding zelf mogelijk. Als je herhaaldelijk aanvragen weigert is het logisch dat je medewerker aan het einde van het jaar nog met een hoop vakantiedagen zit.

Anticiperen is belangrijk

Je vermijdt personeelsproblemen door goed te anticiperen op vakantieperiodes Garandeer een minimumbezetting en verdeel het werk over andere collega’s. Zorg er wel steeds voor dat de hoeveelheid werk haalbaar is. Lukt dat niet? Bekijk dan zeker de regels over overuren.

Acerta staat je bij met hr-oplossingen op maat.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp