Je medewerker wil zijn vakantiedagen intrekken

09 juni 2020
Leestijd: Later lezen?

Nu corona een streep heeft getrokken door veel buitenlandse vakanties, is het begrijpelijk dat sommige werknemers hun geplande vakantiedagen willen intrekken. Als werkgever ben je niet verplicht in te gaan op dat verzoek. Een werknemer heeft voor annulering van zijn vakantie jouw toestemming nodig. Andersom mag jij de toegekende vakantiedagen van je medewerker evenmin zonder overleg intrekken. Wijzigingen kunnen dus enkel in onderling akkoord gebeuren.

Ons advies? Wees redelijk. Ga even na in hoeverre je je medewerker kan toelaten zijn verlof later op te nemen. Had jij als werkgever al vervanging geregeld of heb je er omwille van terugloop van het werk financieel belang bij dat hij zijn verlof opneemt? Dan moet de vakantie doorgaan zoals gepland.

Kan je je medewerkers verplichten extra vakantie op te nemen?

Je kan je werknemers niet verplichten extra vakantiedagen op te nemen. De overheid voorziet immers steunmaatregelen rond tijdelijke werkloosheid die dat onnodig maken.

Je mag wel met je werknemers overleggen of zij het zien zitten vrijwillig extra vakantie op te nemen. Dat kan ook voor hen financieel voordelig zijn, mochten ze anders op het statuut van tijdelijk werkloze terugvallen. Maak je gebruik van een ADV-systeem? Dan kun je medewerkers verplichten hun ADV-uren op te nemen, tenzij anders vermeld staat in je cao of arbeidsovereenkomst.

Kan je vakantie weigeren wanneer je medewerkers na de crisis massaal vakantie nemen?

Uitsluitend vanwege ‘belangrijke organisatorische redenen’ mag jij als werkgever een verzoek tot vakantie weigeren. Heb jij na de coronacrisis je medewerkers nodig om je bedrijfsvoering opnieuw in gang te zetten? Dan kan dit tellen als een belangrijke reden en mag je hun vakantie weigeren. De Belgische wetgever verplicht de werkgever niet om te bewijzen dat hij organisatorische redenen heeft om vakantie te weigeren. Een werkgever mag op basis van zijn eigen oordeel beslissen dat zijn werknemer al dan niet vakantie krijgt. Je moet er echter rekening mee houden dat een werknemer van wie de vakantie geweigerd wordt naar de rechtbank kan stappen in kort geding. Op dat moment moet je dus aanvaardbare redenen hebben om die vakantie te hebben geweigerd. In de praktijk moeten we vaststellen dat werknemers zelden naar de rechtbank gaan. De wetgeving is niet heel strikt geregeld op dit punt. Dit brengt mogelijkheden mee voor de werkgever, maar anderzijds ook een stukje onzekerheid.

Nog vragen over de vakantieregeling van je medewerkers? Neem contact op.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp