Verplicht vakantiedagen opnemen of uitstellen?

28 juli 2020
Leestijd: Later lezen?

Is er geen sprake van een collectieve overeenkomst? Dan maak je als werkgever individuele afspraken met je personeel. Lees: je beslist als medewerker nooit eenzijdig wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. Anderzijds heb jij als werkgever ook niet het recht om voor je medewerker te bepalen wanneer hij er even tussenuit gaat.

In deze unieke periode is het vooral belangrijk dat je goed inschat waar je onderneming en je personeel het meeste baat bij hebben. Probeer een evenwicht te vinden tussen de belangen van de firma en die van de medewerkers. En vergeet vooral niet helder te communiceren. Licht duidelijk toe waarom je bepaalde verlofregelingen aanmoedigt en doe een beroep op de solidariteit van je personeel.

Vakantie opnemen tijdens tijdelijke werkloosheid?

Vroeg je medewerker verlof aan voor het coronavirus opdook en ging jij akkoord? Dan blijven die vakantiedagen in principe staan, ook als je medewerker intussen tijdelijk werkloos is. Hij ontvangt geen uitkering tijdelijke werkloosheid tijdens die geplande vakantiedagen. Als je medewerker bediende is betaal jij die dagen, als hij arbeider is dan zal hij loon ontvangen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Wil je medewerker zijn vakantiedagen intrekken? Dat kan enkel als jij daar als werkgever mee akkoord gaat.

Minder vakantiedagen in 2021?

In 2020 zaten veel medewerkers een aantal maanden op gedeeltelijke of volledige tijdelijke werkloosheid. Onder normale omstandigheden zou dat betekenen dat er in 2020 onvoldoende werd gewerkt om volledige vakantierechten op te bouwen voor 2021, met minder vakantiedagen en vakantiegeld tot gevolg.

Intussen stelde de overheid de dagen tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona in 2020 gelijk aan gewerkte dagen voor de berekening van vakantiegeld en vakantiedagen. Je personeel gaat er dus niet op achteruit in 2021. Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona in 2021 is (nog) geen gelijkstelling voorzien.

Voor verdere vragen over vakantieregelingen in een periode van tijdelijke werkloosheid kan je altijd beroep doen op onze experts.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp