Rechten en plichten bij ziekte en ongeval

01 juni 2022
Leestijd: Later lezen?

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is door een ongeval of ziekte heeft hij een aantal rechten en plichten. Ook als werkgever moet je bij de arbeidsongeschiktheid van een medewerker rekening houden met een aantal zaken.

Werkgever verwittigen

Wanneer je medewerker niet kan komen werken, wegens ziekte of ongeval, is hij verplicht jou zo snel mogelijk te verwittigen. Normaal gezien doet je medewerker dit aan het begin van de werkdag. Hou wel rekening met uitzonderlijk situaties, zoals een spoedopname in het ziekenhuis. Als werkgever formuleer je het best in je arbeidsreglement of cao regels over verwittiging bij ziekte of ongeval.

Indienen medisch attest

In tegenstelling tot de verwittigingsplicht is het niet wettelijk bepaald dat je medewerker een medisch attest moet indienen. Wel is het mogelijk om het verplicht voorleggen van een medisch attest op te nemen in je arbeidsreglement of een cao. Anders moet je als werkgever telkens vragen naar een medisch attest. Wanneer je deze bepaling opneemt in je arbeidsreglement of een cao is het ook belangrijk om een termijn te vermelden waarbinnen de medewerker het medisch attest voorlegt. Bij gebrek aan bepaling over de termijn geldt dat de medewerker het attest binnen de twee werkdagen vanaf de vraag of vanaf de start van de ongeschiktheid moet inleveren.

Wanneer de medewerker langer afwezig is dan de aangeduide periode op het medisch attest, moet hij opnieuw de werkgever verwittigen en een nieuw medisch attest voorzien.

Controle van de arbeidsongeschiktheid

Als werkgever heb je het recht om de arbeidsongeschiktheid van je medewerker te controleren. Dit doe je door een controlearts te sturen.

Gewaarborgd loon

Wanneer de medewerker voldaan heeft aan de verwittigingsplicht en een medisch attest heeft ingediend, dan heeft hij recht op een gewaarborgd loon. Afhankelijk van de situatie is dit loon verschuldigd door jou of de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Arbeiders en bedienden hebben gedurende 30 dagen recht op gewaarborgd loon, uitbetaald door de werkgever, binnen bepaalde grenzen (zie hieronder).

Hoeveel bedraagt het gewaarborgd loon?

Het bedrag dat je medewerker van jou ontvangt als gewaarborgd loon, neemt af als hij langer afwezig is door ziekte of ongeval. Bedienden met een contract van bepaalde duur van ten minste 3 maanden en bedienden met een contract van onbepaalde duur betaal je gedurende de eerste 30 dagen van hun arbeidsongeschiktheid door aan 100 % van hun brutoloon.

Voor een bediende met een korter contract van bepaalde duur gelden volgende regels:

  • Voor de eerste 7 dagen ontvangt deze bediende 100 % van het brutoloon als gewaarborgd loon.
  • Voor de 8ste tot de 14de dag ontvangt deze bediende 86,93 % van het brutoloon als gewaarborgd loon.
  • Voor de 15ste tot de 30ste dag ontvangt deze bediende 26,93 % van het begrensde brutoloon plus 86,93 % van het deel boven deze grens als gewaarborgd loon. Bovenop dit gewaarborgd loon ontvangt de bediende voor de 15ste tot de 30ste kalenderdag een uitkering van 60 % van het begrensde brutoloon van de ziekteverzekering.

Voor een arbeider gelden de volgende regels:

  • Voor de eerste zeven dagen ontvangt een arbeider 100 % van het brutoloon als gewaarborgd loon.
  • Voor de 8ste tot de 14de kalenderdag ontvangt een arbeider 85,88 % van het brutoloon als gewaarborgd loon.
  • Voor de 15ste tot de 30ste kalenderdag ontvangt een arbeider 25,88 % van het begrensde brutoloon plus 85,88 % van het deel boven deze grens als gewaarborgd loon. Bovenop dit gewaarborgd loon ontvangt de arbeider voor de 15e tot de 30e kalenderdag een uitkering van 60 % van het begrensde brutoloon van de ziekteverzekering.

Wanneer ben je geen gewaarborgd loon verschuldigd?

In het geval van beroepsziekte of een arbeidsongeval gelden er specifieke regels. Het gewaarborgd loon wordt dan terugbetaald door de verzekeraar. Ook in de volgende situaties moet je als werkgever geen gewaarborgd loon betalen:

  • Wanneer de ziekte of het ongeval te wijten is aan een zware fout van je medewerker.
  • Wanneer je medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt is door een ongeval tijdens een sportevent- of competitie waarvoor de medewerker een vergoeding ontving en waarvoor het publiek toegangsgeld moet betalen.

Langer dan een maand ziek?

Wanneer je medewerker langer dan een maand ziek is, betaalt zijn ziekenfonds tijdens het eerste jaar tot 60 % van zijn begrensde brutoloon.

Ontslagbescherming

Het is niet wettelijk verboden om een medewerker te ontslaan tijdens zijn arbeidsongeschiktheidsperiode, maar de reden voor het ontslag mag niet gelinkt zijn aanzijn gezondheidstoestand. Als je een medewerker wil ontslaan tijdens zijn ziekteverlof moet dit dus steunen op redenen die niets te maken hebben met de gezondheidstoestand van de medewerker, en je moet die redenen kunnen bewijzen.

Re-integratie

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een re-integratie aanpak wanneer je medewerker na een langere periode arbeidsongeschiktheid terug komt werken.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp