Ziek tijdens verlof

05 april 2022
Leestijd: Later lezen?

Je medewerker wordt voor of tijdens zijn verlof ziek: wat nu? Wat is het effect van die ziektedagen op de verlofdagen van je medewerker en zijn loon?

Wat als je medewerker ziek is tijdens zijn verlof?

Is je medewerker ziek tijdens zijn verlof? Dan is de startdatum van de arbeidsongeschiktheid belangrijk. Wanneer je medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantiedagen loopt het verlof gewoon door, alsof hij niet ziek is. Je medewerker heeft dus niet het recht om deze verlofdagen te later op te nemen.

Wat als je medewerker na zijn verlof nog ziek is?

Wanneer je medewerker ook na zijn verlof nog ziek is, dan is hij arbeidsongeschikt. Heb je al een medisch attest ontvangen met een startdatum die tijdens zijn verlof valt, dan is dat ook de startdatum voor de telling van het aantal dagen gewaarborgd loon. Eens het verlof voorbij is, is een deel van de periode van gewaarborgd loon al voorbij en ben je alleen het resterend gedeelte van het gewaarborgd loon nog verschuldigd.

Ziek vlak voor verlof

Wanneer je medewerker ziek wordt vlak voor zijn verlof en tijdens zijn verlof nog ziek is, heeft hij het recht om de vakantiedagen, waarop hij ziek is, later op te nemen. Voor zijn ziektedagen heeft hij recht op een gewaarborgd loon.

Verandering in de toekomst?

De kans bestaat dat deze regelgeving in de toekomst verandert. In 2012 was er een arrest van het Europees Hof van Justitie dat stelt dat de jaarlijkse vakantie van je medewerker moet dienen als een periode om uit te rusten en te ontspannen. Terwijl het ziekteverlof dan weer dient om te herstellen van een ziekte. Het gevolg hiervan is dat het Europees Hof van Justitie stelt dat de medewerker het recht heeft om zijn vakantiedagen later op te nemen. Tot op heden is de Belgische wetgeving nog niet aangepast aan dit arrest.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp