Ziek tijdens verlof

28 april 2023

Je medewerker wordt voor of tijdens zijn verlof ziek: wat nu? Wat is het effect van die ziektedagen op de verlofdagen van je medewerker en zijn loon?

Leestijd: Later lezen?

Wat als je medewerker ziek is tijdens zijn verlof?

Is je medewerker ziek tijdens zijn verlof? Dan is de startdatum van de arbeidsongeschiktheid belangrijk. Wanneer je medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantiedagen loopt het verlof gewoon door, alsof hij niet ziek is. Je medewerker heeft dus niet het recht om deze verlofdagen te later op te nemen.

Wat als je medewerker na zijn verlof nog ziek is?

Wanneer je medewerker ook na zijn verlof nog ziek is, dan is hij arbeidsongeschikt. Heb je al een medisch attest ontvangen met een startdatum die tijdens zijn verlof valt, dan is dat ook de startdatum voor de telling van het aantal dagen gewaarborgd loon. Eens het verlof voorbij is, is een deel van de periode van gewaarborgd loon al voorbij en ben je alleen het resterend gedeelte van het gewaarborgd loon nog verschuldigd.

Ziek vlak voor verlof

Wanneer je medewerker ziek wordt vlak voor zijn verlof en tijdens zijn verlof nog ziek is, heeft hij het recht om de vakantiedagen, waarop hij ziek is, later op te nemen. Voor zijn ziektedagen heeft hij recht op een gewaarborgd loon.

Wijzigingen vanaf vakantiejaar 2024

Vanaf het vakantiejaar 2024 zijn er veranderingen. Als een werknemer in het vakantiejaar zijn vakantie niet kan opnemen omwille van:

  • arbeidsongeval of beroepsziekte
  • ongeval of ziekte van gemeen recht
  • moederschapsrust
  • vaderschapsrust (zowel vaderschapsrust omwille van hospitalisatie of overlijden van de moeder als de vaderschapsrust als kort verzuim)
  • profylactisch verlof
  • adoptieverlof
  • verlof voor pleegzorg
  • pleegouderverlof

dan mag hij deze dagen opnemen tot 24 maanden na dit vakantiejaar. De betaling van deze dagen gebeurt in één keer op 31 december van het vakantiejaar waarin de werknemer deze dagen niet kon opnemen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp