Terug naar whitepapers

Inspiratienota 2018: Creatief met schaars talent. Naar een slimme invulling van Arbeidsmarkt 4.0

21 november 2018 Whitepaper

De zogenaamde ‘war for talent’ woedt in alle hevigheid.

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.

Werkgevers hebben in feite drie manieren om hiermee om te gaan.

  • Talent houden

De eerste manier om met de strijd om talent om te gaan, is om het talent dat er reeds is zo goed mogelijk aan boord te houden. Dat doe je door je werknemers tevreden te houden.

  • Talent aantrekken

De tweede is om nieuw talent aan te trekken. Men moet breder kijken dan alleen naar de 100% perfecte kandidaten. De potentiële reserve zit niet alleen bij de groep werklozen maar ook bij een grote groep niet-beroepsactieven. Ondernemingen moeten ook vermijden dat nieuwkomers vroegtijdig vertrekken. Dat vraagt om een onboarding- en preboardingtraject dat al begint vanaf de ondertekening van het arbeidscontract.

  • Talent optimaal inzetten

Een laatste piste is het aanwezige talent verder te ontwikkelen door er creatief mee om te gaan. De wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ gaf daartoe een aanzet die werkgevers en werknemers evenwel verder tot ontwikkeling moeten brengen.

Deel deze whitepaper