Terug naar whitepapers

Hr-trends 2020: Krijg vat op de arbeidsmarkt

29 november 2019 Whitepaper

Hoe krijg je als werkgever impact op de werkgelegenheidsontwikkeling in je eigen onderneming? We bepleiten een aanpak waarbij de relevante invloed­factoren in kaart worden gebracht en men vervolgens een strategie bedenkt die de eigen invloedsfeer groter maakt.

Wil je concrete oplossingen en inspiratie voor deze werkgelegenheidsontwikkeling? Download dan nu onze HR paper.

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.

Ondernemingen hebben weinig impact op de macro-economische omgeving (circle of interest). Enige impact is er wel ten aanzien van structurele factoren (circle of concern) zoals demografie, technologische ontwikkelingen en be­leidsveranderingen. Ondernemingen dienen hierop te anticiperen zodat ze niet voor verrassingen of voldongen fei­ten komen te staan.

De grootste impact hebben onderne­mingen uiteraard op de bedrijfseigen factoren (circle of influence). Mensen motiveren en aantrekkelijk overkomen als potentiële werkgever, vraagt maat­werk op het niveau van de medewer­kers. Individualiseren kan op verschil­lende niveaus: verloning (cafetariaplan), jobinhoud (rematching) en arbeidstijd of -plaats (glijdende uren, telewerken). Mensen blijvend motiveren vergt even­wel ook een adequaat opleidingsaan­bod. Ook bij aanwerving wordt hier steeds vaker naar gevraagd.

Deel deze whitepaper