Aangifte van Sociaal Risico (ASR)

Is je werknemer door ziekte of ongeval niet in staat om te werken, of wordt hij werkloos en kan hij geen aanspraak maken op loon? Dan spreken we van een ‘sociaal risico’ en bekijken de bevoegde instanties in welke mate hij recht heeft op een socialezekerheidsuitkering. Daarvoor hebben ze de info nodig die je via jouw verplichte Dimona- en DmfA-aangiften hebt doorgegeven. Er is echter nog aanvullende info nodig om het bedrag zo correct mogelijk te kunnen bepalen. Die geef je snel elektronisch door via de Aangifte van Sociaal Risico (ASR).

Wanneer indienen?

Er zijn 4 soorten ASR’s: arbeidsongevallen, beroepsziekten, uitkeringen en werkloosheid. Sommige dien je pas in op het moment dat een sociaal risico zich voordoet, bij andere doe je een maandelijkse aangifte, bijvoorbeeld voor tijdelijke werkloosheid. In bepaalde gevallen moet je ook een aangifte doen als het sociaal risico ophoudt te bestaan.

Opleiding elektronische aangifte sociaal risico

De elektronische aangiftes sociaal risico (E-ASR) correct invullen is geen sinecure. Maar wel belangrijk. Want maak je hier fouten, dan komen de RVA- of mutualiteitsuitkeringen en de rechten van de betrokken werknemers in het gedrang. Daarom ontwikkelde Acerta een opleiding rond deze materie. Op één dag leer je:

  • Vaak voorkomende en complexe aangiftes van sociale risico’s correct invullen.
  • De wetgeving begrijpen achter elk van deze aangiftes.
  • Correct de formaliteiten naleven die gepaard gaan met deze aangiftes.

We leggen je stap voor stap uit hoe je de aangiftes correct invult, hoe je valkuilen en fouten vermijdt en wat de gevolgen zijn voor de werknemer.