Aankondiging van een nieuw elektronisch platform voor kunstenaars

30 januari 2019

“artist@work”: het nieuwe elektronisch platform voor kunstenaars werd bij wet aangekondigd. De praktijk zal nog even op zich laten wachten.

Iedereen kent tegenwoordig het platform “student@work” dat het werk van studenten en de werkgevers van studenten vereenvoudigt. De wetgever heeft officieel aangekondigd in de wet diverse bepalingen dat een analoog systeem het daglicht zou moeten zien in de kunstsector, namelijk het platform artist@work.

Dit platform zou het werk van kunstenaars en hun werkgevers, die vaak overbelast zijn met papierwerk, moeten vereenvoudigen.

In welke zin zou dit platform nuttig zijn?

Concreet gezien zal dit platform worden gecreëerd voor de aanvraag en aflevering van verschillende documenten met betrekking tot het statuut van de kunstenaar, meer in het bijzonder de kunstenaarskaart en het kunstenaarsvisum die worden afgeleverd door de commissie van kunstenaars.

Het platform zal daarenboven de mogelijkheid bieden om kunstactiviteiten, die worden uitgevoerd door de kunstenaar in het kader van kleine vergoedingen, te ontvangen en te registreren. Op deze manier zal het eenvoudiger zijn om te weten waar de kunstenaar zich bevindt in zijn quotum van toegestane activiteiten onder het regime van kleine vergoedingen en zal hij ook de mogelijkheid krijgen om er bewijs van te leveren aan zijn opdrachtgever.

Voor wanneer is dit platform voorzien in de praktijk?

De wet die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2019 vormt slechts een aankondiging van de creatie van het elektronisch platform. Het platform moet echter nog worden gecreëerd en er moeten nog maatregelen worden getroffen voor de concrete uitwerking ervan.

Met andere woorden, de intentie is er, maar het zal nog enige tijd duren voordat het systeem effectief kan worden ingezet.

Wordt dus vervolgd…

Bron:
Wet van 21 december 2018, houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, artikel 76, BS 17 januari 2019

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates