Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Belastingvoordeel voor mantelzorg

02 april 2021

De Federale regering hervormde recent het belastingvoordeel dat je kan genieten indien je (dichte) familieleden bij jou thuis opvangt. Deze wijziging geldt vanaf het aanslagjaar 2022. Het is echter nog wachten op de vertaling van deze hervorming in de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing doorheen het jaar.

Groter financieel voordeel….

Wie vanaf het inkomstenjaar 2021 een familielid in huis neemt om voor die persoon te zorgen (mantelzorg), zal in zijn aangifte in de personenbelasting van een hoger financieel voordeel kunnen genieten. Dit voordeel neemt de vorm aan van een verhoging van de belastingvrije som. Dit is het gedeelte van het belastbaar inkomen dat niet belast wordt. Standaard bedraagt de belastingvrije som in het inkomstenjaar 2021 9 050 euro. Een hogere belastingvrije som betekent dus een groter deel van het netto belastbaar inkomen dat uiteindelijk niet belast zal worden.

In het inkomstenjaar 2020 bedroeg het fiscaal voordeel voor wie een ouder familielid (65-plusser) in huis nam 3 270 euro (inkomstenjaar 2020). Vanaf het inkomstenjaar 2021 zal de verhoging van de belastingvrije som 4 940 euro bedragen. Een aanzienlijke verhoging dus.

…voor een beperktere groep

Belastingplichtigen kunnen deze bijkomende belastingvrijstelling alleen nog maar genieten als het gaat over een zorgbehoevende (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar. Om te bepalen of iemand al dan niet zorgbehoevend is, wordt gekeken naar zijn graad van zelfredzaamheid. Een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten is hiervoor vereist. De methode om dit vast te stellen is dezelfde als die om het recht op een integratietegemoetkoming na te gaan. Familieleden die niet (voldoende) zorgbehoevend zijn, geven dus niet langer recht op deze verhoging. Zij vallen voortaan onder de “restcategorie” van de andere personen ten laste (d.w.z.: verhoging van de belastingvrije som met 1 650 euro, inkomstenjaar 2021).

Bovendien is de regel dat de toeslag verdubbeld wordt indien het gaat over een familielid met een zware handicap (o.b.v. de criteria vermeld in artikel 135 WIB 92) geschrapt indien aanspraak gemaakt kan worden op de verhoging van 4 940 euro.

Optrekking leeftijdsgrens

De leeftijd van de personen ten laste die recht geven op deze verhoging zal bovendien geleidelijk aan worden opgetrokken tot:

  • 66 jaar vanaf 2025 – aanslagjaar 2026, en
  • 67 jaar vanaf 2030 – aanslagjaar 2031.

Overgangsregeling voor wie dit voordeel al ontvangt

Gezien de verstrengde voorwaarden (vereiste van zorgbehoevendheid) zullen een heel aantal belastingplichtigen niet langer van dit (verhoogde) fiscaal voordeel kunnen genieten. Om de gevolgen van deze wijziging te verzachten werd een overgangsregeling ingevoerd.

Wie voor deze hervorming al oudere familieleden opving die niet aan deze strengere voorwaarden voldoen, zal nog tot en met het inkomstenjaar 2024 van de vroegere toeslag kunnen genieten (tenzij de nieuwe regeling voordeliger is).

Toepassing in de bedrijfsvoorheffing

Aangezien de bedrijfsvoorheffing de voorafbetaling is van de personenbelasting die verschuldigd zal zijn op het beroepsinkomen, worden maatregelen die een impact hebben op de personenbelasting normaal gezien steeds doorgetrokken naar de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing doorheen het jaar. Deze regels worden verzameld in Bijlage III.

Tot op heden is er echter nog geen wijziging aangebracht aan deze Bijlage III. Hierdoor kan deze gewijzigde wetgeving nog geen uitwerking krijgen bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Bron:
Programmawet 20 december 2020, BS 30 december 2020, gewijzigd door de Wet van 16 maart 2021 houdende bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 23 maart 2021, Err. BS 29 maart 2021.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates