Cadeautjestijd

07 december 2018

Ook de fiscus past de maximumbedragen voor allerlei geschenken aan.

Vrijgestelde geschenken voor werknemers

Werkgevers kunnen kleine geschenken toekennen aan hun werknemers, zonder dat de fiscus deze geschenken daarom beschouwt als loon. In het algemeen worden geschenken tot een bedrag van 50 euro beschouwd als “klein”. Indien dit bedrag niet wordt overschreden, zullen er dus geen belastingen op moeten worden betaald. Tegenover deze vrijstelling van belasting voor de werknemer, staat de niet-aftrekbaarheid van deze uitgave voor de werkgever.

Specifieke gelegenheden: aanpassing maximumbedragen

Voor bepaalde gelegenheden bestaat een specifieke regeling en gelden ook andere maximumbedragen. Die bedragen liggen vaak hoger dan de algemeen toegelaten 50 euro.
De fiscus verhoogt deze maximumbedragen voor specifieke gelegenheden nu, retroactief sinds 1 januari 2018. Hierdoor komen deze bedragen opnieuw op hetzelfde niveau als de bedragen die de RSZ aanvaardt als vrijgesteld voordeel. De RSZ verhoogde haar maximumbedragen immers eerder al.

Deze geschenken kunnen verschillende vormen aannemen, premies en cadeaucheques komen immers ook in aanmerking. 

Overzicht

Hieronder vindt u het overzicht van de geschenken, premies en cadeaucheques waarvoor de maximumbedragen verhoogd werden.

Wat? Nieuw bedrag (vanaf 1 januari 2018)
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van één of meer feesten of gebeurtenissen zoals Sinterklaasfeest, verjaardagen, Kerstmis, Nieuwjaar,…

40 euro per werknemer en per jaar

(i.p.v. de huidige 35 euro)

Ter gelegenheid van Sinterklaas mag bijkomend nog 40 euro aan geschenken worden toegekend per kind

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding

120 euro per werknemer en per jaar

(i.p.v. de huidige 105 euro)

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van de pensionering

40 euro per volledig dienstjaar bij de betrokken werkgever, met een minimum van
120 euro

(i.p.v. de huidige 35 euro per volledig dienstjaar, met een minimum van 105 euro)

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen                       

245 euro

(i.p.v. de huidige 200 euro)

Indien de grensbedragen in deze tabel niet overschreden worden, vormen deze uitgaven aftrekbare beroepskosten voor de werkgever. 

Kom meer te weten tijdens onze opleiding ‘De loonbrief van A tot Z’! Deze 2-daagse opleiding over de loonbrief geeft u compleet en praktisch, een overzicht van de RSZ- en fiscale afhoudingen, berekend op het brutoloon. 

Bron: Circulaire 2018/C/125 van 5 december 2018 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates