De rechten van de jobstudent: feestdagloon?

07 juli 2020

Veel werkgevers schakelen in de drukke zomermaanden jobstudenten in om hun onderneming draaiende te houden. Wie werkt met een jobstudent dient af en toe rekening te houden met alternatieve regelgeving.  Zo kan je jezelf de volgende vraag stellen: “heeft mijn jobstudent ook recht op een loon voor een feestdag?”

Een jobstudent kan 475 uren per kalenderjaar werken aan een voordelig RSZ-tarief. Om hier gebruik van te maken sluiten je met de student een arbeidsovereenkomst voor studenten met verplichte vermeldingen ter bescherming van de student.

Wettelijke feestdagen

Maar je leest het goed. De student is verbonden met een arbeidsovereenkomst en valt dus in principe  onder de Arbeidsovereenkomstenwet en ook onder de Feestdagenwet van 4 januari 1974. Volgens deze wet zijn er tien wettelijke feestdagen.

De wettelijke feestdagen in de zomermaanden van 2020 zijn:

  • Nationale feestdag op dinsdag 21 juli 2020
  • O.L.V. Hemelvaart op zaterdag 15 augustus 2020

Wordt er in je onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet je in 2020 voor zaterdag 15 augustus 2020 een vervangingsdag vastleggen.

Deze wettelijke  feestdagen moeten we niet werken, maar krijgen we wel loon. Geldt dit dan ook voor de student?

Jobstudent feestdagloon

Feestdagloon

De Feestdagenwet is van toepassing op iedereen die verbonden is aan een arbeidsovereenkomst en zorgt voor een uitbetaling van het loon op deze feestdag. Bijvoorbeeld: De student die in juli en augustus bij jou werkt, zal ook thuis mogen blijven op 21 juli, terwijl je voor hem of haar een feestdagloon betaalt. Ook de andere regels inzake feestdagloon zijn van toepassing. Werkt de student deeltijds, dan zal enkel de feestdag die samenvalt met zijn uurrooster moeten betaald worden.

Bovendien wordt ook het recht op feestdagloon bij schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaak over het hoofd gezien.

Indien de feestdag valt in een periode van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is het recht op feestdagloon afhankelijk van de oorzaak van de schorsing. Er is een onbeperkt recht op alle feestdagen die vallen binnen een periode van wettelijke vakantie. Studenten hebben echter geen recht op betaalde vakantie, aangezien ze geen sociale zekerheidsbijdragen betalen, enkel solidariteitsbijdragen. Deze regel zal dan ook niet op hen van toepassing zijn. Daarnaast is er een recht op feestdagloon voor de feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het begin van de schorsing. Dit is bijvoorbeeld zo voor ziekte. Het recht is beperkt tot loon voor de feestdagen die vallen binnen de 14 dagen na bijvoorbeeld kort verzuim of tijdelijke overmacht.

Wanneer een feestdag valt na het einde van de arbeidsovereenkomst, kan de student in veel gevallen nog een feestdagloon genieten. Dit recht is afhankelijk van de periode dat de student in dienst was in je onderneming.

  • Was de student minder dan 15 dagen in dienst, dan dient de werkgever geen loon te betalen voor een feestdag die valt na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Was de student gedurende een periode van 15 dagen tot één maand in dienst, dan is er recht op de betaling van één feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Was de student gedurende een periode van meer dan één maand in dienst gebleven van de onderneming, dan heeft de student recht tot betaling van loon voor alle feestdagen die vallen binnen de dertig dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

De verplichting tot het betalen van dit loon stopt wanneer je kan aantonen dat de student op het moment van de feestdag elders aan het werk is. Die werkgever zal hem dan immers moeten betalen voor die feestdag.

Bovendien dient de werkgever het loon voor de feestdag niet te betalen wanneer je de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd ingevolge een dringende reden of wanneer de student de arbeidsovereenkomst zelf heeft beëindigd. 

Heb je meer info nodig? Je kan alles nog eens nalezen in afdeling 3.3 van de Sociale Gids op Trefzeker. Voor de regeling in jouw sector kan je een kijkje nemen in de sectorale gids van je paritair comité op Trefzeker .

Als je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates