De rechten van de jobstudent: feestdagloon?

01 juli 2021

Een jobstudent heeft recht op een feestdagloon. Ook tijdens de schorsing of na beëindiging van de studentenovereenkomst is er in bepaalde gevallen nog recht op de betaling van een feestdagloon.

Veel werkgevers schakelen in de aankomende drukke zomermaanden jobstudenten in om hun onderneming een doorstart te geven of deze draaiende te houden.

Wie werkt met een jobstudent dient af en toe rekening te houden met alternatieve regelgeving. Zo kan je jezelf de volgende vraag stellen: “heeft mijn jobstudent ook recht op een feestdagloon?”

Wie jong is, studeert en wat wil bijverdienen, kan aan de slag als jobstudent. Dat kan 475 uren per kalenderjaar aan een voordelig RSZ-tarief. Daarover lees je hier meer. Omwille van de coronapandemie is er regeling tot neutralisatie van deze 475 uren ingevoerd, waarover je hier meer kan lezen.

Wettelijke feestdagen

De student is verbonden met een arbeidsovereenkomst en valt dus in principe  onder de Arbeidsovereenkomstenwet en zo ook onder de Feestdagenwet van 4 januari 1974. Volgens deze wet zijn er tien wettelijke feestdagen.

De wettelijke feestdagen in de zomermaanden van 2021 zijn:

  • Nationale feestdag op woensdag 21 juli 2021
  • O.L.V. Hemelvaart op zondag 15 augustus 2021

Wordt er in je onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet je in 2021 voor zondag 15 augustus 2021 een vervangingsdag vastleggen. De procedure die je daarbij moest volgen, kan je hier nalezen.

Deze wettelijke  feestdagen moeten we niet werken, maar krijgen we wel loon. Geldt dit dan ook voor de student?

Jobstudent feestdagloon

Feestdagloon

De Feestdagenwet is van toepassing op iedereen die verbonden is aan een arbeidsovereenkomst en zorgt voor een uitbetaling van het loon op deze feestdag. Bijvoorbeeld: de student die in juli bij jou werkt, zal ook thuis mogen blijven op 21 juli, terwijl je voor hem of haar een feestdagloon betaalt. Ook de andere regels inzake feestdagloon zijn van toepassing. Werkt de student deeltijds, dan zal de feestdag (woensdag 21 juli) die samenvalt met zijn uurrooster moeten betaald worden. Is je student met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, niet ingeroosterd op woensdag 21 juli, dan is er geen feestdagloon verschuldigd.

Bovendien wordt ook het recht op feestdagloon bij schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaak over het hoofd gezien.

Indien de feestdag valt in een periode van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is het recht op feestdagloon afhankelijk van de oorzaak van de schorsing. Er is een onbeperkt recht op alle feestdagen die vallen binnen een periode van wettelijke vakantie. Studenten hebben echter geen recht op betaalde vakantie, aangezien ze geen sociale zekerheidsbijdragen betalen, enkel solidariteitsbijdragen. Deze regel zal dan ook niet op hen van toepassing zijn. Daarnaast is er een recht op feestdagloon voor de feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het begin van de schorsing. Dit is bijvoorbeeld zo voor ziekte. Het recht is beperkt tot loon voor de feestdagen die vallen binnen de 14 dagen na bijvoorbeeld kort verzuim of tijdelijke overmacht.

Wanneer een feestdag valt na het einde van de arbeidsovereenkomst, kan de student in veel gevallen nog een feestdagloon genieten. Dit recht is afhankelijk van de periode dat de student in dienst was in je onderneming.

  • was de student minder dan 15 dagen in dienst, dan moet je geen loon betalen voor een feestdag die valt na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • was de student gedurende een periode van 15 dagen tot één maand in dienst, dan is er recht op de betaling van één feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • was de student gedurende een periode van meer dan één maand in dienst gebleven van de onderneming, dan heeft de student recht tot betaling van loon voor alle feestdagen die vallen binnen de dertig dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

De verplichting tot het betalen van dit loon stopt wanneer je kan aantonen dat de student op het moment van de feestdag elders aan het werk is. Die werkgever zal hem dan immers moeten betalen voor die feestdag.

Bovendien moet je het loon voor de feestdag niet betalen wanneer je de arbeidsovereenkomst hebt beëindigd ingevolge een dringende reden of wanneer de student de arbeidsovereenkomst zelf vroegtijdig heeft beëindigd. 

Heb je meer info nodig? Je kan alles nog eens nalezen in afdeling 3.3 van de Sociale Gids op Trefzeker. Voor de regeling in jouw sector kan je een kijkje nemen in de sectorale gids van je paritair comité op Trefzeker.

Als je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met jouw aanspreekpunt bij Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates