De RVA kondigt controles aan op tijdskrediet en thematische verloven

27 februari 2019

De RVA kondigde een reeks controles aan. Dit naar aanleiding van de vaststelling dat de regels rond de verschillende soorten loopbaanonderbreking niet gerespecteerd worden. Wij hebben speciaal voor jou de belangrijkste elementen verzameld die het onderwerp zullen uitmaken van deze controles, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent.

Uit de onderzoeken die werden georganiseerd bij de werkgevers, is gebleken dat de reglementering over tijdskrediet en thematische verloven niet gerespecteerd wordt. Bijgevolg heeft de RVA besloten om controles uit te voeren zodat deze situatie rechtgezet kan worden. Het zijn vooral de regels rond deeltijdse arbeid en de tewerkstellingsbreuk bij tijdskrediet of het thematisch verlof die niet gerespecteerd worden.

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op deze controles, willen wij je vragen om de situatie van je werknemers die met tijdskrediet of thematisch verlof zijn, na te kijken en zo nodig recht te zetten wat betreft de volgende punten.

Naleving van de regels die verbonden zijn aan deeltijdse arbeid

Een werknemer die zijn tewerkstellingsbreuk vermindert in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, zal automatisch als deeltijdse werknemer worden beschouwd. Dat betekent ook dat hij onderworpen moet worden aan de regels die van toepassing zijn bij deeltijdse arbeid.

Er moet in het bijzonder een bijlage aan de arbeidsovereenkomst worden gevoegd met hierin het nieuwe arbeidsregime en het nieuwe uurrooster van de werknemer.

 De werkgever en werknemer moeten deze bijlage ondertekenen.

De werkgever moet bovendien de variabele deeltijdse werkroosters uithangen en bewaren.

We hebben hier enkel de twee meest voorkomende inbreuken op deeltijdse arbeid aangehaald, maar er bestaan nog heel wat andere verplichtingen. Je vindt hier een volledige lijst van alle verplichtingen die moeten worden nageleefd bij deeltijdse werknemers

Naleving van de tewerkstellingsbreuk

De vermindering van de arbeidsduur, in het kader van tijdskrediet of thematisch verloven, moet worden nageleefd (ongeacht of dit op wekelijkse basis is of over een langere referteperiode).

Bijvoorbeeld, indien een voltijdse werknemer met 38u/week zijn arbeidstijd vermindert met 1/5 in het kader van ouderschapsverlof, wordt hij geacht om 30u en 24 minuten per week te werken. Hij kan geen 32u per week presteren, aangezien dat betekent dat hij voor 1u en 36 minuten een salaris ontvangt naast de uitkering van de RVA. Deze cumulatie is verboden.

Wij raden je daarom aan om te controleren of deze tewerkstellingsbreuk gerespecteerd wordt door jouw werknemer en mocht dit niet het geval zijn, moet je de situatie rechtzetten.

Een beperkte arbeidsduurvermindering

De arbeidsduurvermindering heeft in principe enkel betrekking op werknemers met een voltijdse arbeidsduur.

De RVA kan echter uitzonderlijk toestaan dat de werknemer er gebruik van maakt in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, maar enkel indien de volgende voorwaarden met betrekking tot ADV strikt worden nageleefd:

  • dat ze worden betaald op het ogenblik waarop ze worden ingehaald;
  •  dat ze geen aanleiding geven tot de toekenning van een overloon;
  • dat ze worden ingehaald tijdens de periode van loopbaanonderbreking.

Verbod op overuren

Let op, tijdens een tijdskrediet of een thematisch verlof mag de werknemer geen overuren presteren. De werknemer mag hoogstens en uitzonderlijk bijkomende uren presteren.

Over het algemeen worden bijkomende uren gedefinieerd als gepresteerde uren bovenop de contractueel overeengekomen arbeidsduur (of de bijlage in het kader van een loopbaanonderbreking) zonder evenwel de normale arbeidsduur vastgesteld door de wet of cao’s te overschrijden. In het laatste geval betreft het overuren.

Deze bijkomende uren worden toegestaan bij het opnemen van tijdskrediet of een thematisch verlof, maar deze uren mogen enkel op vrijwillige basis door de werknemer worden gepresteerd, zonder betaling van een overloon. Ze moeten zo snel mogelijk worden ingehaald en er moet zuinig mee omgesprongen worden. Er mogen niet systematisch bijkomende uren worden gepresteerd.

De punten waarop wij jouw aandacht hebben gevestigd in dit artikel zijn enkel de belangrijkste punten en dit is dus geen volledige oplijsting van de controles die zullen worden uitgevoerd door de RVA.

Voor meer informatie over de controles die werden aangekondigd door de RVA, raden wij je het volgende aan:

  • raadpleeg de officiële pagina van de RVA via de volgende link 
  • neem contact op met je vertrouwenspersoon bij Acerta
  • bereid je grondig voor op een eventuele inspectie met een sociale audit 

Wil je graag de organisatie en administratie rond het tijdskrediet uitbesteden? Informeer dan zeker eens welke oplossingen Acerta jou kan bieden. Stel ons je vraag

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates