Een gezonde geest in een gezond lichaam

31 augustus 2016

Sociaal voordeel

Indien voldaan is aan een aantal voorwaarden, worden de toegekende sportcheques beschouwd als een “sociaal voordeel” en dus niet als loon. Dit houdt in dat uw werknemers niet belast worden op de cheques die ze ontvangen. De keerzijde van de medaille is dat u als werkgever de kost van de cheques niet kan aftrekken als beroepskost. Ook bedrijfsleiders kunnen trouwens sportcheques krijgen, onder dezelfde voorwaarden als de werknemers.

Voorwaarden

Opdat de toegekende sportcheques vrijgesteld zouden zijn, moet tegelijkertijd voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 • De sportcheques mogen niet worden toegekend als omzetting van een bestaand voordeel (loon, premies, voordelen in natura,…). Het moet dus gaan om een “extraatje” voor uw werknemers of bedrijfsleider.
 • De toekenning moet geregeld worden bij cao. Indien er in uw sector niets geregeld is rond de toekenning van sportcheques mag u op ondernemingsniveau een cao afsluiten. Indien er geen vakbond is in de onderneming of indien bepaalde personeelscategorieën niet onder de cao’s vallen, volstaat het dat u de toekenning opneemt in een individuele overeenkomst.
  Bij de toekenning houdt u best rekening met volgende principes:
  • Vergelijkbare personeelsleden moeten in dezelfde mate recht hebben op sportcheques.
  • Uw bedrijfsleider mag niet meer sportcheques krijgt dan uw werknemers.
 • De sportcheques moeten op naam van uw werknemer of bedrijfsleider worden afgeleverd.
  Tip! Deze voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien het aantal cheques en hun bedrag voorkomen op de individuele rekening. 

De waarde van de cheque(s) mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 100 euro per werknemer.

Indien niet voldaan is aan al deze voorwaarden, worden de cheques beschouwd als een belastbaar voordeel waarop RSZ en BV verschuldigd is en dit vanaf de eerste euro. 

Gebruik van de cheques

De sportcheques zijn geldig voor 15 maanden, steeds van 1 juli van het jaar van toekenning tot 30 september van het volgende jaar. De cheques kunnen echter niet overal ingeruild worden. De sportverenigingen die sportcheques aanvaarden zijn terug te vinden op de site van Pluxee

Wil u sportcheques toekennen? Neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder bij Acerta. 

Bron:
KB tot invoeging van een artikel 19ter in het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Artikelen 38, §1, 25° en 38/1, §3 WIB 92. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates