Mobiliteitsbudget vanaf 1 maart 2019

01 maart 2019

Gisteren werd het wetsontwerp tot invoering van het mobiliteitsbudget goedgekeurd in het parlement. Volgens de tekst van de wet treedt het mobiliteitsbudget vandaag, 1 maart, dan ook in werking. Een aantal aspecten zullen wel nog verder verduidelijkt moeten worden vooraleer het mobiliteitsbudget ook in de praktijk toegepast kan worden.

Principe

Het mobiliteitsbudget biedt een alternatief voor de klassieke bedrijfswagen. Eigenlijk gaat het om een heel gamma aan alternatieven. Werknemers die afstand doen van de wagen waarover ze beschikken (of waarop ze aanspraak kunnen maken) krijgen in ruil immers een budget ter beschikking dat ze kunnen besteden aan een of meerdere vervoermiddelen. Zo kunnen ze naargelang het af te leggen traject, het meest geschikte vervoermiddel kiezen.

2e alternatief voor de bedrijfswagen

Het mobiliteitsbudget is het tweede alternatief voor de klassieke bedrijfswagen dat de regering invoert. Eerder werd ook al de mobiliteitsvergoeding in het leven geroepen. De mobiliteitsvergoeding bestaat officieel sinds 1 januari 2018, maar uit ons recent onderzoek is gebleken dat slechts 0,065% van de bedrijfswagens intussen ingeruild werd voor een mobiliteitsvergoeding. De mobiliteitsvergoeding is voorlopig dus geen succes.

Naar alle verwachting zal er meer interesse zijn voor het mobiliteitsbudget: het brutobedrag van het mobiliteitsbudget ligt hoger dan de bruto mobiliteitsvergoeding en de keuzes die de werknemer kan maken met zijn budget zijn veel uitgebreider. Het blijft ook mogelijk om nog voor een (milieuvriendelijkere) bedrijfswagen te kiezen.

Nieuwigheden in de uiteindelijke versie

We bespraken de belangrijkste voorwaarden en principes van het mobiliteitsbudget al in een eerder bericht.

Het wetsontwerp dat nu gestemd werd, werd nog op enkele vlakken gewijzigd ten opzichte van de ontwerpteksten. We overlopen hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Milieuvriendelijke bedrijfswagen

Het blijft zoals gezegd mogelijk om in het kader van het mobiliteitsbudget voor een bedrijfswagen te kiezen. Die wagen moet echter voldoen aan strenge milieunormen: ofwel moet de werknemer kiezen voor een elektrische wagen, ofwel voor een wagen met een zeer beperkte CO2-uitstoot.

Aanvankelijk was die maximale CO2-uitstoot vastgelegd op 95 gram/kilometer. Hierdoor kwamen weinig wagenmodellen in aanmerking. Werknemers die nog een wagen willen behouden, zouden hierdoor kunnen afhaken voor het mobiliteitsbudget.

De maximale CO2-uitstoot werd uiteindelijk vastgelegd op 105 gram per kilometer. Deze maximum uitstoot wordt de komende jaren wel stelselmatig verlaagd, om het bedrijfswagenpark zo te vergroenen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale CO2-uitstoot verlaagd naar 100 gram per kilometer, vanaf 1 januari 2021 wordt dit 95 gram per kilometer. De Koning krijgt de mogelijkheid om deze waarde daarna verder te verlagen.

Geen “salary sacrifice”

De tekst vermeldt voortaan expliciet dat bedrijfswagens die (volledig of gedeeltelijk) verkregen werden in het kader van een loonruil (of “salary sacrifice”) niet ingeruild kunnen worden voor een mobiliteitsbudget.

Deze situatie is te onderscheiden van de situatie waarin de werknemer in het verleden gekozen heeft om, hoewel hij recht had op een bedrijfswagen, hier niet over te beschikken, maar in ruil andere voordelen of vergoedingen te ontvangen. In dit geval is het wel toegestaan om deze alternatieve voordelen of vergoedingen opnieuw in te leveren, in ruil voor een mobiliteitsbudget.

De bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst zullen duidelijk moeten maken in welke situatie de werknemer zich bevindt en of hij dus een mobiliteitsbudget kan aanvragen.

Mobiliteitsvergoeding

Werknemers die aanvankelijk ingestapt zijn in het systeem van de mobiliteitsvergoeding (waarbij enkel een geldsom wordt uitbetaald waarmee de werknemer vervolgens zijn privéverplaatsingen moet financieren) kunnen overstappen naar een mobiliteitsbudget.

Ook de omgekeerde beweging is trouwens mogelijk, dit werd recent aangepast in de wet betreffende de invoering van de mobiliteitsvergoeding. 

Datum inwerkingtreding

Oorspronkelijk zou het mobiliteitsbudget in werking treden op 1 januari 2019. Intussen werd deze datum echter bijgesteld naar 1 maart 2019.

 

Meer weten over het mobiliteitsbudget?
Volg dan zeker onze opleiding “Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk”.
In deze opleiding van een halve dag leer je alle regels rond de verschillende mobiliteitsoplossingen voor jouw werknemers en de nieuwe mobiliteitsvergoeding.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates