Tijdskrediet en thematische verloven: wat wijzigt er in 2017

21 december 2016

Het wetsontwerp Werkbaar en wendbaar werk voorzag een aantal wijzigingen maar gaf de sociale partners nog een mogelijkheid om zelf een en ander te regelen met als deadline 1 februari 2017. De sociale partners slaagden erin om nog op de valreep en vier dagen nadat het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk werd goedgekeurd in de regering tot een akkoord te komen.

In de komende dagen zal Acerta u aan de hand van een dagelijks nieuwsbericht informeren over welke wijzigingen we in 2017 mogen verwachten en wat dit voor u betekent.

Volgende onderwerpen worden de komende dagen aangesneden:

  1. Een werknemer zal tot 51 maanden tijdskrediet kunnen opnemen voor het verstrekken van zorgen. Bovendien wordt het tijdskrediet zonder motief afgeschaft.
  2. Een werknemer die twee deeltijdse functies heeft bij twee verschillende werkgevers zal eveneens 1/5de tijdskrediet kunnen opnemen.
  3. Er worden mechanismen ingebouwd om misbruiken van het tijdskrediet voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid in te perken.
  4. De regels om te berekenen op hoeveel tijdskrediet uw werknemer nog recht heeft, worden gewijzigd.
  5. Met betrekking tot de landingsbanen wijzigt een en ander in de manier waarop de anciënniteits- en loopbaanvoorwaarde worden berekend.
  6. De kader-cao die voorziet dat bepaalde werknemers (zware beroepen, lange loopbaan, onderneming in moeilijkheden) die gebruik maken van een landingsbaan recht hebben op een uitkering wordt verlengd.
  7. De mogelijkheid tot het opnemen van het thematisch palliatief verlof wordt verlengd naar drie maanden.
  8. De mogelijkheid tot het opnemen van tijdskrediet wordt uitgebreid naar familieleden tot de eerste graad van de partner waarmee men wettelijk samenwoont.
  9. Zal ouderschapsverlof in de vorm van 1/10de mogelijk worden?

Houd dus zeker uw mailbox en onze website in de gaten.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates