Verzend het arbeidsreglement online naar de Arbeidsinspectie

22 mei 2019

Het arbeidsreglement

Elke werkgever (privé of publiek) moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij één werknemer in dienst heeft. Het arbeidsreglement verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer en bevat ook heel wat verplichte vermeldingen. Het is een praktische vertaling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan en een belangrijke aanvulling daarop.  Gezien de concrete situatie van een bedrijf  nogal eens durft te wijzigen (bvb. wijziging van organisatie waardoor andere uurroosters noodzakelijk worden)  kijkt u dit document ook best regelmatig na om tijdig de nodige aanpassingen te doen. De formaliteiten die je hiervoor moet vervullen, worden nu wat eenvoudiger.

Procedure

De procedure tot opmaak en wijziging van het arbeidsreglement  in de onderneming zelf wijzigt niet. Er wijzigt dus niets aan de verplichtingen die daarmee gepaard gaan, zoals het 15-daagse opmerkingenregister, de bekendmaking en overhandiging van het document aan de werknemers en het (elektronisch) bewaren ervan in het bedrijf.

Wat wijzigt er?

Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing, moet je een kopie hiervan bezorgen aan de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten). Dit kan vanaf nu ook elektronisch.

Elektronisch neerleggen doe je door aan te melden met je elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme op deze website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : www.arbeidsreglement.belgie.be 

Alle documenten kunnen worden opgeladen in PDF-formaat en onmiddellijk via dezelfde weg worden verzonden. Zo  ontvang je veel sneller een ontvangstbevestiging met vermelding dat aan deze verplichting werd voldaan. Bovendien bespaar je nodeloos papierwerk en draag je hiermee ook een steentje bij aan een milieubewuster werkomgeving. 

Een papieren versie indienen blijft uiteraard mogelijk.

Via dezelfde  website kan je ook een verzoeningsprocedure opstarten bij de Arbeidsinspectie, wanneer er een meningsverschil ontstaat tijdens de procedure voor de opstelling of de wijziging van het arbeidsreglement.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates