Voortaan meer fiscaal voordelige overuren mogelijk

04 april 2019

Het aantal fiscaal voordelige overuren wordt tijdelijk opgetrokken van 130 naar 180 overuren per jaar. Deze maatregel komt er in uitvoering van het fiscale luik van de Jobsdeal (“Arbeidsdeal”).

Fiscaal voordelige overuren

Wanneer werknemers overuren presteren, kunnen zowel de werknemer zelf als zijn werkgever hiervoor genieten van een fiscaal voordeel:

  • de werknemer heeft recht op een belastingvermindering. Die wordt al in rekening gebracht bij de berekening van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing doorheen het jaar.
  • de werkgever wordt er van vrijgesteld een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op de bezoldigingen van de betrokken werknemers door te storten naar de FOD Financiën.

Dit fiscaal voordeel wil de belastingdruk op het inkomen uit het overwerk verlagen voor de werknemer en de toegenomen loonkost voor de werkgever compenseren. Daarom is dit fiscaal voordeel ook beperkt tot de overuren waarvoor een wettelijke overwerktoeslag betaald moet worden.

130 wordt 180 overuren per jaar

Tot nu toe was dit voordeel beperkt tot de eerste 130 overuren die een werknemer presteerde in een bepaald kalenderjaar. Hierop bestonden wel al 2 uitzonderingen:

  • voor de horecasector werd het maximumaantal fiscaal voordelige overuren opgetrokken tot 360 uren/kalenderjaar. Hiervoor was aanvankelijk vereist dat de werkgever een geregistreerd kassasysteem gebruikte. Die verplichting werd later echter geschrapt.
  • voor de werken in onroerende staat bedraagt het maximumaantal sinds 1 april 2014 180 overuren per jaar. Hiervoor geldt wel nog steeds de voorwaarde dat de werkgever voor de betrokken werf (al dan niet vrijwillig) gebruik maakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem.

De Jobsdeal verhoogt het standaard krediet van 130 fiscaal voordelige overuren nu algemeen naar 180 overuren. Hieraan worden geen bijkomende voorwaarden verbonden. Deze verhoging is voorlopig tijdelijk, voor de inkomstenjaren 2019 en 2020. Daarna zal het positief effect van deze maatregel op de arbeidsmarkt geëvalueerd worden. Mogelijk wordt deze maatregel daarna dus nog verlengd.

De 2 verhoogde grenzen voor de horecasector en de werken in onroerende staat blijven hiernaast gewoon bestaan.

De voorwaarden om van deze belastingvermindering of vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te kunnen genieten, kan je nalezen in afdeling 24 van de Sociale Gids op Trefzeker. Deze voorwaarden worden niet gewijzigd door de (tijdelijke) optrekking van het aantal fiscaal voordelige overuren.

Arbeidsduur en flexibiliteit

In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leer je alle regels rond arbeidstijd zodat je de werktijd in je onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

Bron:
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de Jobsdeal, DOC 3482/001. Dit voorstel werd aangenomen in de plenaire zitting van de Kamer op 14 maart 2019 maar verscheen nog niet in het Belgisch Staatsblad.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates