Winstpremie: belastbare basis eindelijk duidelijk

16 augustus 2018

Sinds 1 januari 2018 bestaat er een nieuw bonussysteem, de winstpremie. Hierdoor kunnen werkgevers op een (para)fiscaal interessante manier een deel van hun winst toekennen aan hun werknemers. Deze winstpremie is onderworpen aan een (bevrijdende) bronheffing van in principe 7%. Alleen was het lange tijd niet duidelijk op welk bedrag deze 7% berekend moet worden.

Wet van 22 mei 2001

Het nieuwe stelsel van de winstpremie werd ingepast in de bestaande wet van 22 mei 2001 “betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen”. Bij de aanpassing van deze wet vermeldde het toepasselijke wetsartikel plots dat de belastbare grondslag van de winstpremie gelijk is aan het “bedrag uitbetaald in speciën”. Dit komt dus overeen met het bruto uitbetaald bedrag, zonder aftrek van de solidariteitsbijdrage die erop ingehouden werd. Tot voor deze recente wijziging mocht de solidariteitsbijdrage nochtans steeds in mindering worden gebracht. De reden voor deze ommezwaai was niet duidelijk.

Reparatiewetgeving herstelt aftrek solidariteitsbijdrage

Eind vorige week verscheen reparatiewetgeving in het Belgisch Staatsblad. Daaruit blijkt dat het inderdaad niet de bedoeling was om de aftrek van de solidariteitsbijdrage te schrappen. De belastbare basis wordt, retroactief sinds 1 januari 2018, bepaald op het uitbetaalde bedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage die op de winstpremie verschuldigd is. Eindelijk duidelijkheid dus.

U kan meer informatie vinden over de winstpremie in afdeling 29 van de Sociale gids op Trefzeker.
Indien u zelf een winstpremie zou willen toekennen, contacteer dan zeker uw aanspreekpunt bij Acerta. 

Bron: Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (1), BS 10 augustus 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates