Zelfstandige activiteit tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof

29 augustus 2019

Vanaf 1 augustus 2019 heeft je werknemer meer mogelijkheden om zijn tijdskrediet of thematisch verlof te cumuleren met een zelfstandige activiteit.

Wanneer je werknemer in tijdskrediet of een thematisch verlof is, onderbreekt hij zijn loopbaan of vermindert hij zijn tewerkstelling met 1/2 of 1/5 van een voltijdse tewerkstelling in de onderneming. Om zijn verlies aan inkomen op te vangen, ontvangt hij een uitkering van RVA.

Vroeger enkel bij voltijdse tijdskrediet en thematisch verlof

In het verleden was het al zo dat de uitkering wegens tijdskrediet of een thematisch verlof onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd kon worden met een zelfstandige activiteit:

  • Dit was enkel mogelijk bij een voltijds tijdskrediet of thematisch verlof;
  • Voor tijdskrediet was dit op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit al gedurende minstens 12 maanden vóór de aanvang van het tijdskrediet tegelijk werd uitgeoefend met de tewerkstelling als werknemer (voor thematische verloven is deze voorwaarde niet van toepassing);
  • De cumulatie was mogelijk gedurende maximum 12 maanden.

Wanneer de werknemer een 1/2 of 1/5 tijdskrediet of thematisch verlof nam, kon hij deze echter niet cumuleren met een zelfstandige activiteit. Daaraan komt evenwel verandering vanaf 1 augustus 2019.

Nu ook mogelijk bij 1/2 en 1/5 tijdskrediet en thematisch verlof

Vanaf 1 augustus 2019 wordt het mogelijk voor je werknemer om ook wanneer hij een deeltijds (1/2 of 1/5) tijdskrediet of thematisch verlof neemt een zelfstandige activiteit uit te oefenen en te cumuleren met de uitkering van RVA.

  • Op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste de 12 maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan.
  • De cumulatie is mogelijk gedurende maximum:
    • 24 maanden in geval van vermindering van de prestaties met 1/2;
    • 60 maanden in geval van vermindering van de prestaties met 1/5 of 1/10.

Is je werknemer op 1 augustus 2019 in een lopend tijdskrediet/thematisch verlof zonder uitkering omwille van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, dan kan hij vanaf 1 augustus 2019 alsnog een uitkering bekomen bij RVA op voorwaarde dat hij aan alle voorwaarden voldoet. RVA laat weten dat hij daarvoor deel I van het aanvraagformulier binnen de 2 maanden moet indienen.

Wanneer je werknemer een zelfstandige activiteit aanvangt tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof is een cumul niet mogelijk. RVA zal in dat geval de uitkeringen die je werknemer ontvangen heeft terugvorderen vanaf de datum waarop hij begonnen is met de zelfstandige activiteit.

Meer weten over tijdskrediet en de thematische verloven? Lees afdeling 12.I en 12.II van de Sociale Gids in Trefzeker of hoofdstuk 40.6 in uw Sectorale Gids.

Tijdskrediet en thematisch verlof

Sinds kort zijn er wijzigingen in de wetgeving.
Kom er alles over te weten tijdens deze opleiding.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates