Afrekening vrij aanvullend pensioen (VAPZ)

We berekenen je jaarlijkse VAPZ-bijdrage op basis van je wettelijke inkomen. 

Op het klantenportaal MyAcerta zie je in één oogopslag hoeveel je dit jaar kan storten voor je VAPZ-bijdrage, én kan je meteen via deze weg betalen.

Hoe lees je jouw afrekening?

Ook een VAPZ-afrekening bevat veel informatie. Aan de hand van een fictief voorbeeld tonen we je wat de cijfers en kolommen op je afrekening betekenen.

 • Jaar: het jaar waarvoor we je VAPZ-jaarpremie aanrekenen.
   
 • Refertejaar: het inkomstenjaar dat we als basis nemen om je premie te berekenen.
   
 • Beroepsinkomen: je nettoberoepsinkomen aan het einde van je refertejaar.
   
 • Berekeningsbasis: vanaf het vierde jaar van je zelfstandige activiteit is de berekeningsbasis voor de VAPZ-premie je geïndexeerd beroepsinkomen van drie jaar terug. Dat is je beroepsinkomen na herwaardering ervan, waarbij we rekening houden met eventuele verminderingen en drempelbedragen.
   
 • Bijdragepercentage: het percentage van je beroepsinkomen dat we toepassen voor de berekening van je jaarpremie. Voor een gewoon VAPZ bedraagt het maximale bijdragepercentage 8,17 procent; voor een sociaal VAPZ is dat 9,40 procent.
   
 • Jaarpremie: je stort je premie het best in het begin van elk kalenderjaar om de rente te maximaliseren. Je kunt er ook voor kiezen om je spaarinspanning te spreiden. Voor elke nieuwe storting sinds oktober 2019 bedraagt de gewaarborgde intrest 0,50 procent, gegarandeerd tot aan je pensioen. Om optimaal je pensioen op te bouwen, adviseren we je om minimum 245 euro te storten.
   
 • Winstdeling: naast je gewaarborgde intrest, kent je verzekeraar je eventueel jaarlijks een aanvullende, niet-gegarandeerde winstdeling toe –  afhankelijk van de winstresultaten en de economische  conjunctuur. Je komt in aanmerking voor die winstdeling als je in de loop van het jaar minstens 245 euro stortte. Of als je reserve op het einde van het jaar  minstens 2.475 euro bedraagt. In het jaar dat je met je VAPZ-bijdrage start, heb je altijd recht op een basiswinstdeelneming.
   
 • Waarborg overlijden: sloot je een aanvullende waarborg overlijden af? Dan verrekent onze verzekeringspartner de premie rechtstreeks. Op je Acerta-afrekening staan hierover geen gegevens. Je vindt die wél op het jaarlijkse overzicht dat je in de loop van het eerste kwartaal van onze verzekeringspartner ontvangt. Je ziet daarop ook een overzicht van de reserve op het einde van het voorgaande jaar. En ook een overzicht van het gerealiseerde rendement en alle verrichtingen van het voorbije jaar.
   
 • Bijdrage onvolledig startjaar: anders dan voor je sociale bijdrage, wordt bij een onvolledig startjaar je referte-inkomen nooit pro rata berekend. Ongeacht wanneer in het jaar je een VAPZ afsluit, je bijdrage wordt altijd op een volledig jaar berekend.