Kwartaalafrekening

We berekenen je sociale bijdragen op basis van je belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf – zónder indexering. Zolang we dat inkomen niet kennen, betaal je als gevestigde zelfstandige een voorlopige bijdrage. Die berekenen we op je inkomen van drie jaar ervoor. Je ontvangt daarvan elk kwartaal een afrekening.

Meer weten over de kwartaalafrekening? Ontdek hier het antwoord op de meest gestelde vragen over de afrekening van de voorlopige bijdragen. Dat bespaart je alvast een telefoontje!

We berekenen je sociale bijdrage voorlopig op je zelfstandige beroepsinkomsten van drie jaar terug. Is je voorlopige bijdrage van 2023 gestegen of gedaald ten opzichte van 2022? Dan was je beroepsinkomen van 2020 hoger of lager dan dat van 2019.

Denk eraan: we vertrekken van het inkomen dat gekend was op 1 januari 2023. Deelde de fiscus je inkomsten van 2020 nog niet mee? Dan berekenden we je voorlopige bijdrage op een eerder inkomen, bijvoorbeeld dat van 2019. Acerta mag dat bedrag zelf niet aanpassen, maar je kunt eventueel wel een aanvraag tot bijdragevermindering indienen.

De definitieve berekening van je sociale bijdrage voor 2023 volgt pas in 2025. En dat zodra de fiscus ons je beroepsinkomen van 2023 meedeelt. Je ontvangt dan een eindafrekening van je voorlopige bijdragen. Als je te veel betaalde, trek je terug. In het andere geval betaal je bij.

De betaling van je sociale bijdrage moet op de laatste werkdag van het kwartaal op onze bankrekening staan. Als er intresten op je afrekening staan, betaalde je wellicht te laat. Denk eraan: het is niet de betaaldatum die telt, wél de datum waarop je bijdrage boekhoudkundig op de juiste Acerta-rekening wordt overgeschreven.

We zijn wettelijk verplicht om de datum van het Acerta-bankuittreksel te respecteren, en om een verhoging van 3 procent aan te rekenen. Sociale bijdragen die niet betaald zijn op de laatste dag van het jaar, worden zelfs verhoogd met een extra kost van 7 procent.

Dat kun je zelf nagaan door de bijdragecategorie van het lopende kwartaal te checken op de achterkant van je afrekening. Is ze verkeerd? Neem dan contact op met je Acerta-kantoor, tenzij je ons die wijziging onlangs al meedeelde.

Ben je in dit kwartaal niet bijdrageplichtig? Dan staat er geen categorie vermeld in de afrekening. Vraag in dat geval meer informatie bij je Acerta-kantoor.

Je sociaal verzekeringsfonds rekent een bepaald bedrag aan om je dossier te beheren. De berekeningswijze ervan is wettelijk vastgelegd als een percentage boven op je sociale bijdrage. Bij Acerta is dat slechts 3,05 procent – het laagste percentage in de sector. Stel dat je sociale bijdrage 1 000 euro bedraagt. Dan betaal je daarop 30,50 euro beheerskosten, in totaal dus 1 030,50 euro.

Je voorlopige bijdragen die je per kwartaal betaalt, zijn gebaseerd op je inkomen van 2020. Je kunt ze wel laten aanpassen aan je geraamd inkomen in 2023.  Meer hierover op deze webpagina.

Een afrekening bevat veel informatie. Aan de hand van een fictief voorbeeld tonen we je wat de cijfers en kolommen op je afrekening betekenen.

Wat betekenen de termen op mijn afrekening?

Download als PDF