Verlenging steunmaatregelen energie voor zelfstandigen

30 januari 2023

De steunmaatregelen in het kader van de energiecrisis worden verlengd tot en met 31 maart 2023.

Betalingsuitstel

Dit uitstel gold aanvankelijk enkel voor het vierde kwartaal van 2022, maar wordt verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2023.

Vrijstelling van bijdragen

Ook de vereenvoudigde procedure voor de aanvraag vrijstelling werd uitgebreid tot het eerste kwartaal van 2023.

Overbruggingsrecht

Wanneer de onderbreking of stopzetting van de activiteit start in de période tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 dan worden de toegekende uitkeringen niet in aanmerking genomen voor de totale toekenningsduur van het klassiek overbruggingsrecht over de volledige loopbaan. 

Meer informatie lees je op de volgende pagina. Je vindt er ook de aanvraagformulieren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates