Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Overbruggingsrecht

Moet je noodgedwongen je zelfstandige activiteit stopzetten of onderbreken voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen omwille van de energiecrisis en de stijgende energie- en productiekosten? Dan kan je in aanmerking komen voor het klassiek overbruggingsrecht - gedwongen onderbreking (gebeurtenis met economische impact).

Ligt de startdatum van de onderbreking/stopzetting tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023, dan worden de uitkeringen voor deze maanden niet aangerekend op de maximumduur van het overbruggingsrecht dat je kan krijgen over je volledige loopbaan.

Het gaat hier niet alleen over de stijging van de gas- en elektriciteitsrekeningen, maar ook de stijging van brandstofprijzen en/of de stijging van grondstofprijzen ten gevolge van de stijgende energieprijzen.

Er moet een duidelijk en rechtstreeks verband zijn tussen de energiecrisis en de tijdelijke of definitieve onmogelijkheid om de activiteit verder te zetten. Je moet voldoende kunnen aantonen dat de verderzetting van de activiteit minder rendabel is door de significante stijging van de productiekosten ten gevolge van de energiecrisis.

Je aanvraag moet gestaafd worden met bewijsstukken en volgende elementen bevatten:

 • Het bewijs dat er een grote impact is van de energiecrisis op de productiekosten van de zelfstandige activiteit
 • Het bewijs dat er een sterke toename is van de voorschotfactuur voor energie in 2022 ten opzichte van deze van 2021 
 • Een motivering van waarom dit heeft geleid tot de onderbreking/stopzetting van de zelfstandige activiteit

Opgelet: alleen verwijzen naar de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, enz. is onvoldoende.

Let wel: als zelfstandige mag je geen enkele beroepsactiviteit uitgevoerd hebben tijdens de periode van sluiting. Vanuit de overheid zullen hier later controles volgen. Deze maatregel is mogelijks niet cumuleerbaar met de regionale steunmaatregelen. Meer info over de vlaamse steunmaatregelen vind je hier.

Verlagen van je voorlopige sociale bijdragen

Als je inkomen van dit jaar onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen van dit jaar ligt, kan je je voorlopige sociale bijdragen verlagen. Hiervoor moet je twee dingen aantonen:

 • je inkomen is gedaald 
 • je geschat inkomen voor 2022

Hoe kan je deze vermindering regelen?

Betalingsuitstel van je sociale bijdragen

Voor het vierde kwartaal van 2022 kan je betalingsuitstel aanvragen voor je sociale bijdragen. De bijdrage van het vierde kwartaal van 2022 is dan uiterlijk te betalen tegen 15 december 2023 (i.p.v. 31 december 2022). Deze maatregel wordt uitgebreid naar het eerste kwartaal van 2023. Momenteel kan je het betalingsuitstel voor 2023/1 echter nog niet aanvragen. Meer info volgt later.

Wij raden je wel aan om, in de mate van het mogelijke, je sociale bijdrage 2022 toch te betalen vóór 31 december 2022. Waarom? Een uitstel van betaling is geen afstel. Je moet je bijdrage uiteindelijk toch betalen. Door deze betaling te verschuiven naar 2023 verhoog je je financiële last in 2023. Bovendien mis je de fiscale aftrek van deze kost in 2022. Dit beïnvloedt dan weer je beroepsinkomen van 2022, wat een effect heeft op de eindafrekening en de belastingen die berekend worden op je inkomen van 2022. 

Enkele aandachtspunten:

 • Vroeg je het betalingsuitstel aan, maar respecteer je bovenstaande betalingstermijn niet, dan zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd
 • Het betalingsuitstel heeft geen negatieve invloed op het recht op uitkering (pensioen-, ziekte-uitkering, overbruggingsrecht, …) op voorwaarde dat de nieuwe betalingstermijn gerespecteerd wordt
 • Een eventueel betaalde VAPZ-premie is niet fiscaal aftrekbaar wanneer je gebruik maakt van het betalingsuitstel
 • Deadline voor je aanvraag betalingsuitstel van 2022/4: vóór 15 december 2022

Afbetalingsplan

Indien je betalingsmoeilijkheden ondervindt, kan je hier een afbetalingsplan aanvragen.

Vrijstelling sociale bijdragen

Ben je getroffen door de energiecrisis? Dan kan je voor het vierde kwartaal 2022 een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen indienen. Deze maatregel wordt uitgebreid naar het eerste kwartaal van 2023. Momenteel kan je de vrijstelling voor 2023/1 echter nog niet aanvragen. Meer info volgt later.

Voor de vereenvoudigde procedure moet je kunnen aantonen dat:

 • Er een grote impact is van de energiecrisis op de zelfstandige activiteit;
 • Er een sterke toename is van de voorschotfactuur voor energie in 2022 ten opzichte van deze van 2021.

De volgende zelfstandigen kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen (ook wanneer je primostarter bent):

 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • zelfstandigen met artikel 37, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • student-zelfstandigen, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • gepensioneerde zelfstandigen

Als starter moet je minstens vier kwartalen aangesloten zijn vooraleer je een aanvraag vrijstelling kan indienen.

Voldoe je niet aan de voorwaarden van de vereenvoudigde procedure?  Dan kan je een aanvraag indienen via de gewone procedure.

Aanvraag en rechten

De aanvraagtermijn voor de vrijstelling is één jaar. Voor de vrijgestelde kwartalen, blijf je in orde met je kinderbijslag en ziekteverzekering, maar je verliest wel je pensioenrechten. Om je pensioenrechten toch te behouden, heb je wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen nog te betalen binnen een termijn van 5 jaar. Je VAPZ-bijdrage voor 2022 is niet fiscaal aftrekbaar als je één of meerdere kwartalen vrijstelling hebt voor dit jaar.

Hoe vraag je deze vrijstelling aan? 

Je kan je aanvraag op een snelle en eenvoudige manier doen door onderstaand formulier in te vullen. Let er wel op dat je voldoende bewijsstukken toevoegt over de impact van de energiecrisis op je financiële problemen.

Je mag dit formulier doormailen of opsturen naar je regionaal kantoor. Je moet het formulier zelf ondertekenen. Het RSVZ aanvaardt geen aanvragen die door accountants ondertekend zijn.

Let wel op: als je onvoldoende bewijsstukken aanbrengt, kan je aanvraag geweigerd worden. Twijfel je? Ga dan voor de klassieke aanvraag, want wordt je vereenvoudigde aanvraag geweigerd, dan kan je geen klassieke aanvraag meer doen voor dezelfde kwartalen.

 

Regionale steunmaatregelen

Vlaamse steunmaatregelen

In het kader van de energiecrisis heeft ook de Vlaamse Regering een steunpakket voor ondernemingen uitgewerkt. Het is op dit moment onduidelijk of er voor dit pakket sprake mag zijn van een tijdelijke of definitieve stopzetting van de zelfstandige activiteit. Meer informatie vind je hier op de website van het VLAIO.