Verlaagde minimumbijdrage voor “primostarters” vanaf 1 april 2018

08 maart 2018

Vanaf 1 april 2018 betalen startende zelfstandigen in hoofdberoep een lagere minimumbijdrage tijdens de eerste vier kwartalen van activiteit. Deze maatregel werd op 2 maart 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Via deze weg wil de regering de sociale last van deze zelfstandigen, die bij het begin van de activiteit vaak lage inkomsten hebben, verminderen en zo het ondernemerschap stimuleren. De zelfstandigen die in aanmerking komen voor deze verlaagde bijdragen, worden primostarters genoemd.

Hoeveel bedraagt de korting?

Op dit moment betalen startende zelfstandigen in hoofdberoep een minimumbijdrage die wordt berekend op een inkomen van 13.550,50 euro. Vanaf 1 april 2018 wordt deze drempel tijdens het eerste startjaar verlaagd naar 6.977,55 euro. Bijgevolg verlaagt de minimumbijdrage voor deze periode van 715,64 euro naar 369,57 euro per kwartaal (inclusief beheerskost). Opgelet: het gaat hier om een minimumbijdrage. Wie meer verdient dan 6.977,55 euro, betaalt een jaarbijdrage van 20,50%.

Deze korting is van toepassing voor de eerste vier opeenvolgende kwartalen van activiteit. Vanaf het vijfde kwartaal van activiteit betaalt de zelfstandige opnieuw een minimum van 715,64 euro.

Welke zelfstandigen komen in aanmerking?

De kortingsmaatregel geldt voor alle starters die zich op 1 april 2018 in het eerste tot en met het vierde kwartaal van activiteit bevinden. De volgende zelfstandigen worden als “starter” beschouwd:

  • De starter in hoofdberoep.
  • De zelfstandige en de helper in bijberoep en de student-zelfstandige die beslissen zich als zelfstandige in hoofdberoep te vestigen.
  • De meewerkende echtgeno(o)t(e) die beslist zich in hoofdberoep te vestigen en die voordien niet verzekeringsplichtig was.

Bijkomende voorwaarde is wel dat zij in de loop van een periode van vijf jaar (= twintig kwartalen) voorafgaand aan het begin van de activiteit geen zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige met gelijkstelling bijberoep waren.

Wanneer wordt de korting toegekend?

Acerta zal in eerste instantie nog steeds een voorlopige minimumbijdrage van 715,64 euro berekenen. Als het werkelijke inkomen lager is dan 13.550,50 euro, krijgt de zelfstandige een terugbetaling na de berekening van de definitieve bijdragen. Dit gebeurt na ongeveer twee jaar.
De startende zelfstandige die onmiddellijk wenst te genieten van de kortingsmaatregel, kan de voorlopige kwartaalbijdrage laten verminderen tot één van de volgende bedragen:

  • 369,57 euro als het geschatte netto beroepsinkomen 6.997,55 euro bedraagt of
  • 477,10 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 9.997,55 euro bedraagt.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates