Sociale bijdrage berekenen

Met deze tool krijg je meteen zicht op je voorlopige opeisbare bijdrage per kwartaal en de definitieve bijdrage die per kwartaal die je bij afrekening mag verwachten. Vul de velden in en je ontdekt meteen wat je te verwachten sociale bijdragen zijn.

Let op: dit is een simulatie van je sociale bijdrage. Met de berekening wijzig je niets aan je dossier bij Acerta.

Wil je dat we je sociale bijdragen aanpassen in functie van je verwachte resultaten? Geef ons dan je inkomsten door – online in je klantenportaal, of bij een Acerta-kantoor. Wij doen het nodige.