Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Je pensioen

Hoe vraag ik als zelfstandige mijn pensioen aan? Kan ik vroeger of later dan mijn 65 met pensioen? Mag ik blijven werken? Waarom en hoe koop ik mijn studiejaren af? Blijf ik sociale bijdragen betalen? Waarom is een VAPZ een goed plan? Nu zorgen voor later is belangrijk. Acerta kijkt deskundig mee.

Sinds 2009 is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. Als je op deze leeftijd met rustpensioen gaat en je hoofdverblijfplaats in België hebt, dan hoef je niets te doen. Je pensioenrecht wordt automatisch onderzocht door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Vijftien maanden voor het bereiken van de pensioenleeftijd ontvang je een brief om te melden dat je geen aanvraag hoeft te doen via het gemeentehuis.

Als je in het buitenland verblijft, moet je wel zelf je pensioen aanvragen, via een aangetekend schrijven aan: RSVZ Centraal Bestuur, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel.

Heb je naast je loopbaan als zelfstandige nog een andere loopbaan, dan zoekt de Federale Pensioendienst (FPD) de bewijzen voor de jaren die u als werknemer werkte. Zo wordt je gemengde loopbaan samengesteld.

Het is in jouw belang om een zo volledig mogelijke loopbaan te bewijzen, aan de hand van de stortingen aan de pensioenkas en later aan het sociaal verzekeringsfonds. De pensioendiensten van het RSVZ vragen deze informatie rechtstreeks op bij je sociaal verzekeringsfonds na de pensioenaanvraag. Sommige periodes waarin je geen beroepsactiviteit uitoefende, kunnen toch meegerekend worden voor je pensioen, bijvoorbeeld je legerdienst, studieperiode, periodes van ziekte …

De beslissing van het RSVZ gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je de pensioenleeftijd hebt bereikt.

 

Als je vroeger of later dan de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen wilt gaan, moet je wel zelf een aanvraag indienen. Dit kan vanaf de twaalfde maand vóór de gekozen ingangsdatum. Dit kan:

  • via je gemeentebestuur.
  • rechtstreeks in een van de kantoren van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
  • elektronisch, via de website www.pensioenaanvraag.be

Zorg dat je zeker je identiteitskaart bij de hand hebt. Je hoeft geen bewijsstukken toe te voegen, maar moet wel volgende gegevens vermelden:

  • van en tot wanneer je loontrekkende was en bij welke werkgever(s)
  • van en tot wanneer je actief was als zelfstandige en bij welk sociaal verzekeringsfonds je aangesloten en onder welk aansluitingsnummer

Als je je pensioen niet tijdig aanvraagt, loop je het risico om op de pensioendatum nog geen uitbetaling te ontvangen. Het bedrag wordt nadien wel als achterstal uitbetaald.

Ja, als je beslist om aan het werk te blijven, kun je je pensioenuitkering behouden, ook al heb je een inkomen als zelfstandige. Je inkomsten moeten dan wel onder een bepaald bedrag blijven. Ben je 65 jaar of heb je 45 loopbaanjaren? Dan mag je onbeperkt bijverdienen.

Als je het toegelaten inkomen overschrijdt met minder dan 100 % dan wordt je pensioen voor dat jaar evenredig verminderd. Overschrijd je het toegelaten inkomen met 100 % of meer, dan wordt je pensioenuitkering geschorst.

Heb je een diploma hoger onderwijs, dan kun je je studiejaren geheel of gedeeltelijk als gewerkte jaren laten meetellen voor de berekening van je pensioen. Dat doe je door die studieperioden af te kopen. Let wel: hierdoor kun je enkel je pensioenbedrag verhogen, niet vroeger met pensioen gaan.

Het pensioenvoordeel dat de afkoop van jouw studiejaren je kan opleveren kan je simuleren op mypension.be.

Er gelden enkele voorwaarden:  

  • je mag alleen die studies afkopen, waarvoor je een diploma, doctoraat of beroepskwalificatie behaalde
  • de afkoop is beperkt tot het minimum aantal jaren dat nodig is om je diploma te halen
  • je mag slechts één diploma regulariseren
  • je kiest zelf wanneer je de afkoop aanvraagt, zolang het maar vóór je pensioen is

Als je de afkoop aanvraagt binnen de tien jaar na je afstuderen, betaal je een forfaitaire kost van 1 865,08 euro per studiejaar.

Ben je langer afgestudeerd dan tien jaar? Dan wordt je een hogere bijdrage aangerekend: een percentage van de actuele waarde van het pensioenvoordeel. De regularisatiebijdrage betaal je ten laatste zes maanden nadat je de definitieve beslissing ontving, ongeacht of je al met pensioen bent of niet.

Je kan je pensioenvoordeel berekenen via mypension.be.

Je bent niet verplicht om je pensioen op te nemen. Als je actief blijft na de pensioenleeftijd zonder dat je je pensioen opneemt, betaalt je verder sociale bijdragen. Als deze bijdragen voldoende hoog zijn, dan kun je ontbrekende periodes in je loopbaan aanvullen. Als je overweegt na het bereiken van de pensioenleeftijd nog een zelfstandige activiteit uit te oefenen, dan laat je je vooraf best goed adviseren.

Je basispensioen als zelfstandige is laag. Met het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) geef je je reserve voor later een duwtje en profiteer je meteen van een flink belastingvoordeel. In het gewone VAPZ stort je tot 8,17 % van je beroepsinkomen.

Bij een sociaal VAPZ is dat maximum 9,40 % en is er een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit inbegrepen. Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid wordt de VAPZ-premie verder door de verzekeringsmaatschappij betaald. Vanaf de dertiende maand ontvang je een maandelijkse rente. Je hebt ook recht op een aanvullende vergoeding bij wettelijke moederschapsrust: verdere pensioenopbouw voor een periode die overeenstemt met twaalf weken wettelijke moederschapsrust. Daarnaast krijg je een forfaitair bedrag van 250 euro per pasgeborene.  

Wij berekenen voor jou de gunstigste premie. Hoe vroeger je eraan begint, hoe beter!

VAPZ afsluiten? Zet nu de eerste stap richting een comfortabele oude dag

Het kapitaal uit je VAPZ wordt automatisch uitbetaald wanneer je met pensioen gaat. Dit is het geval bij een pensionering op de wettelijke pensioenleeftijd, maar ook bij een vervroegd pensioen.

Maar je kan je kapitaal ook opnemen zonder dat je met pensioen gaat. Dat noemt men de reserve afkopen. Dat kan bijvoorbeeld van zodra je “pensioneerbaar” bent. Je bent pensioneerbaar wanneer je voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan, maar je je pensioen toch nog niet opneemt. Je hebt dan de keuze om verder te sparen in je VAPZ of je kan je kapitaal vervroegd opnemen. Aan deze vervroegde afkoop is wel een uitstapkost verbonden. Deze bedraagt standaard 5%, maar daalt met 1% per jaar tussen 61 en 64 jaar.

Heb je de pensioenleeftijd bereikt, maar ga je nog niet met pensioen?  Ook dan kan je ervoor kiezen om verder te sparen in je VAPZ of om je kapitaal op te nemen.