Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Werkloosheid

Ik word werkloos als zelfstandige, wat nu? Ik ben in bijberoep maar verlies mijn baan in hoofdberoep … Kan ik als werkloze zelfstandige worden? Hieronder lees je waaraan en waaraf.

In principe heb je als werkloze zelfstandige geen recht op uitkeringen. Was je werknemer in de periode voor je zelfstandige werd, dan kun je na de stopzetting van je activiteit toch aankloppen bij de RVA.  Je kunt gedurende je loopbaan meer dan één keer gebruik maken van de mogelijkheid om een uitkering te krijgen, zolang je aan de voorwaarden hieronder voldoet.

Kreeg je je ontslag en werd je daarna zelfstandige? Dan kun je na minimum zes maanden en tot maximum vijftien jaar als zelfstandige een RVA-uitkering aanvragen op basis van je vroegere tewerkstelling als loontrekkende. De RVA-uitkering wordt berekend op je laatst verdiende loon als werknemer.

Nam je zelf ontslag om zelfstandige te worden? Dan heb je geen recht op uitkeringen gedurende de periode waarin jij je zelfstandige beroep uitoefent. Werkte je echter voldoende lang als loontrekkende voor je zelfstandige activiteit, dan heb je na de stopzetting van je zelfstandige activiteit mogelijk wél recht op uitkeringen. Deze mogelijkheid geldt enkel indien je je zelfstandig beroep uitoefende gedurende minimum zes maanden en maximum vijftien jaar. Extra voorwaarde: je kunt pas werkloosheidsuitkeringen krijgen als je aantoont dat je vroegere werkgever niet meer bereid is je weer in dienst te nemen. Stopt je zelfstandige activiteit binnen de zes maanden, dan heb je gedurende de zes maanden vanaf de stopzetting als loontrekkende geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Je mag gedurende maximum 12 maanden je zelfstandige bijberoep combineren met je werkloosheidsuitkeringen. Deze regeling wordt ook ‘springplank naar zelfstandige’ genoemd. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je doet bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag
 • je mag je loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten
 • je mag de afgelopen zes jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend
 • de activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of in onderaanneming), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt
 • je zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter

Vergeet ook niet je inkomsten te beperken. De uitkering wordt namelijk verminderd met het bedrag van je inkomsten dat het grensbedrag van 5 316,48 euro (bedrag vanaf 01/11/2023) overschrijdt.

Kom je niet in aanmerking voor de maatregel ‘springplank naar zelfstandige’?  Dan mag je onder de volgende voorwaarden je zelfstandige activiteit in bijberoep verderzetten:

 • je moet aangifte doen van je activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag
 • je moet uw bijberoep minstens drie maanden voor de werkloosheid uitgeoefend hebben, starten met een bijberoep tijdens de werkloosheid kan dus niet (behalve voor werklozen ouder dan 50 jaar met vrijstelling voor oudere werklozen)
 • je mag je bijberoep enkel na 18 uur 's avonds en vóór 7 uur 's morgens uitoefenen
 • op zaterdag en zondag geldt de beperking qua uren echter niet, op deze dagen mag je onbeperkt werken, maar je uitkering wordt verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen dat je werkte

Het mag bovendien niet gaan over een typisch avondberoep of over een beroep dat uitdrukkelijk door de wet is uitgesloten :

 • een beroep in de horeca of in een vermaakonderneming
 • een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend, bv. nachtwaker
 • activiteiten die verboden zijn cfr. de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken
 • verzekeringsagent- of makelaar
 • leurder, reiziger

Deze activiteiten zijn wel toegelaten als ze van gering belang zijn. Raadpleeg hierover echter altijd eerst je RVA-kantoor.

De inkomsten van je zelfstandige activiteit mogen niet meer bedragen dan 5 316,48 euro per jaar. Wordt dit bedrag overschreden, dan worden de werkloosheidsuitkeringen verminderd met het gedeelte boven deze grens. Het werkloosheidsbureau kan ook altijd beslissen je uitkeringen te schorsen als blijkt dat je activiteit niet langer het karakter heeft van een bijberoep (bijvoorbeeld door hoge inkomsten of door een hoog aantal gewerkte dagen).
Voor een occasionele activiteit hoef je vooraf geen aangifte te doen. Het volstaat dat je op de controlekaart de vakjes schrapt van de gewerkte dagen. Voor deze dagen is er geen recht op een uitkering. Voor de andere dagen blijven de uitkeringen volledig behouden. Mits goedkeuring van de RVA, mag je als zelfstandige met behoud van de werkloosheidsuitkering inkomsten verwerven als kunstenaar.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om een zelfstandig bijberoep op te starten en dit gedurende maximum twaalf maanden te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Dat noemt men de ‘springplank naar zelfstandige’.

Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? 

 • Op het moment van de uitkeringsaanvraag doe je aangifte van de zelfstandige activiteit bij de RVA .
 • Je mag jouw loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te genieten.
 • Je mag de afgelopen zes jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend.
 • De activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (werknemers, onderaanneming, …), tenzij dit erg uitzonderlijk gebeurt.
 • Je zelfstandige activiteit oefen je niet als hoofdactiviteit uit.

Vergeet ook niet je inkomsten te beperken. De uitkering wordt verminderd met het bedrag van jouw inkomsten dat het grensbedrag van 5 316,48 euro overschrijdt. Wil je meer gepersonaliseerde info? Neem dan contact op met de RVA.