Akte van je vennootschap neerleggen

Kies je als starter voor een vennootschap? Dan moet je eerst je oprichtingsakte neerleggen en laten publiceren in het Belgische Staatsblad. Pas daarna kun jij je vennootschap in de Kruispuntbank voor ondernemingen inschrijven en bij het sociaal verzekeringsfonds aansluiten. Hoor je het donderen in Keulen? Geen nood: Acerta is je rots in de branding!

Oprichtingsakte vennootschap

Een vennootschap oprichten gebeurt altijd schriftelijk, met een akte. De manier waarop je dat doet, hangt af van je juridische vorm: kies je voor vennootschap met een beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid?

  • Oprichten via de notaris: om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te stellen, heb je een authentieke akte van de notaris nodig. Die helpt je om de meest geschikte rechtsvorm te kiezen, en de juiste statutaire bepalingen op te stellen. Je betaalt daarvoor 750 tot 1000 euro notariskosten.
  • Onderhands oprichten: bij VOF of CommV hebben de vennoten een onbeperkte aansprakelijkheid. Dan volstaat een onderhandse akte die je zelf opstelt. Daarvan leg je een verkorte versie neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Of je vraagt Acerta om dit voor je te doen.
vrijstelling vennootschapsbijdrage starters, vrijstelling vennootschapsbijdrage aanvragen, vennootschapsbijdrage starter vennootschap oprichten als starter oprichtingsakte vennootschap
vrijstelling vennootschapsbijdrage starters, vrijstelling vennootschapsbijdrage aanvragen, vennootschapsbijdrage starter vennootschap oprichten als starter oprichtingsakte vennootschap

Neerleggen via je notaris

Meestal loopt het opstellen van je akte via de notaris. Deze authentieke of notariële akte legt je notaris dan binnen de vijftien dagen na de oprichting bij de ondernemingsrechtbank neer. De griffier voert de identificatiegegevens van je onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend.

Graag meer informatie?

Je vennootschap oprichten is een hele klus. Geen probleem: we steken mee de handen uit de mouwen. Zit je nog met vraagtekens? Op ikwilstarten.be krijgen al je startersvragen een antwoord.

Ga naar startersvragen

Zelf of via Acerta neerleggen

Voor sommige vennootschapsvormen hoef je niet bij de notaris langs te gaan. Je stelt zelf een oprichtingsakte op en legt die onderhandse akte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Of je vraagt ons dat voor je te doen: dat bespaart je een heleboel geloop. We rekenen daarvoor 310 euro (+21% BTW) aan. Hierin zitten ook de kosten van de neerlegging bij de griffie. Download het aanvraagformulier en stuur het ons ingevuld op. Wij brengen de juiste formulieren in orde en sturen ze op.

We kunnen deze service aanbieden voor:

  • een vennootschap onder firma (VOF)
  • een commanditaire vennootschap (CommV)

Voor verenigingen – bv. een VZW – heb je meestal geen notaris nodig, maar die neerleggingen doet Acerta niet.

Publicatie Staatsblad

Bij een onderhandse akte, sta je wel nog zelf in voor de verplichte publicatie van je oprichting in het Belgische Staatsblad. Ook dat regelen we graag voor, samen met het neerleggen van je akte. Voor de publicatie 310 euro (+21% BTW). Hierin zitten ook de kosten van de neerlegging bij de griffie. Die zorgt ervoor dat je akte in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Zo krijgt je vennootschap rechtspersoonlijkheid en bestaat ze dus officieel.

ondernemingsloket Sociale zekerheid sociaal verzekeringsfonds vennootschap oprichten als starter oprichtingsakte vennootschap

Verder opstarten via Acerta

Let op: achteraf moet je altijd nog even langs het ondernemingsloket om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen. En ook moet jij je vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds - ten laatste drie maanden nadat je de oprichtingsakte heb neergelegd. Acerta helpt je hiermee. Start hier online je zaak op, dan ben je klaar om erin te vliegen!