Starten met personeel

Joehoe, je hebt de wind in de zeilen! Je start een eigen zaak én je wilt meteen een of meer mensen in dienst nemen. Geen tijd om dit alleen uit te zoeken? Acerta zorgt ervoor dat je al je verplichtingen tegenover je werknemers nakomt. Zo kun jij je volledig toespitsen op je zaak.

Loonadministratie? Laat dat aan ons over!

Loonadministratie en loonberekening zijn complexe materies. Tijd besparen en hoofdbrekens vermijden? Schakel dan de flexibele diensten van Acerta in. Keuze uit:

 • Je besteedt je loonadministratie volledig aan ons uit.
 • Je beheert je payroll zelf en maakt daarbij gebruik van onze handige tools.
 • Je neemt een van onze payrollspecialisten in huis.

Resultaat: vier keer winst. Je lonen kloppen als een bus, en je past de sociale en fiscale wetgeving correct toe. Je respecteert het arbeidsrecht en leeft de bedrijfs- en sectorafspraken na.

Wat doet Acerta concreet voor jou?

 • Jij bezorgt ons de basisgegevens over prestaties; wij berekenen de nettolonen en inhoudingen.
 • We verzorgen de loonbetalingen tijdig en volgens de wettelijke richtlijnen (cao’s of arbeidsreglement).
 • We doen de verplichte aangiften bij de bevoegde instanties.
 • We passen de lonen aan de voorgeschreven verhogingen en index aan.
 • We regelen specifieke inhoudingen zoals loonbeslag.

Meer weten over loonadministratie en -berekeningen? Je leest het hier!

personeel aanwerven, personeel aannemen, eigen zaak starten eigen, zaak opstarten
personeel aanwerven, personeel aannemen, eigen zaak starten, eigen zaak opstarten

Aanwerven en verlonen

Loonberekening en -administratie is één ding. Er komt nog veel meer kijken bij de aanwerving van personeel. Van de juiste mensen vinden en een arbeidsovereenkomst opstellen, tot optimale tewerkstellingsmaatregelen nemen. Overrompeld? Acerta maakt je wegwijs in het doolhof van de sociale wetgeving. En staat je bij met een resem diensten rond alles wat te maken heeft met personeel aanwerven.

Wat doet Acerta concreet voor jou?

 • We gidsen je door het administratieve kluwen én geven je advies over lonen, patronale verplichtingen en sectorale regelgeving.
 • We helpen je om functieprofielen te bepalen en vacatures op te stellen.
 • We pluizen onze eigen en andere cv-databanken uit om de beste kandidaten te vinden.
 • We screenen cv’s en evalueren kandidaten via wetenschappelijk onderbouwde selectiemethodes.
 • We geven advies bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • We zorgen voor een vlotte afwikkeling van de papiermolen die bij de aanwerving komt kijken.

Benieuwd naar al onze hr-diensten voor zelfstandigen? Je ontdekt ze hier!

Aansluiten kinderbijslagfonds

Heb je als zelfstandige bedrijfsleider zelf kinderen? Dan heb je recht op dezelfde kinderbijslag als een werknemer.. Wil je het graag simpel houden? Eén adres: het kinderbijslagfonds Infino (het fonds dat Acerta en Securex samen hebben opgestart) dat een warme en professionele aanpak garandeert.

Eigen zaak starten, aanwerven personeel