POZ voor starters: extra pensioenpijler

Heb je als startende zelfstandige zonder vennootschap nog financiële ruimte? Dan kun je je VAPZ verder aanvullen via een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. POZ is een fiscaal interessante spaarformule als je:

  • zelfstandige bent met een eenmanszaak in hoofdberoep
  • al minstens drie jaar zelfstandige bent met een eenmanszaak in bijberoep en voldoende sociale bijdragen betaalt
  • vrijberoeper in hoofd- of bijberoep bent
  • meewerkende echtgenote bent
  • zelfstandige helper bent

Fiscaal aantrekkelijk

  • Je geniet een belastingvermindering van 30% op de premies die je betaalt als je de 80%-regel niet overschrijdt. Je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag daarvoor dus niet meer bedragen dan 80% van je inkomen. Voor de belastingvermindering wordt dat bedrag jaarlijks berekend in verhouding met je gemiddelde referentie-inkomen van de laatste drie jaren.
  • Je profiteert van een gunstige inkomstenbelasting van 10% bij de uitbetaling van het eindkapitaal naar aanleiding van overlijden of wettelijk pensioen.

Gewaarborgd rendement

  • Elke bijdrage levert een gegarandeerde interestopbrengst op, zodat je pensioenkapitaal steeds groter wordt.

Winstdeling

  • Je opbrengst wordt eventueel jaarlijks verhoogd met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling.

Extra bescherming voor je nabestaanden

  • Wil je je partner en kinderen beschermen wanneer je vroegtijdig komt te overlijden? Neem dan een aanvullende overlijdensdekking op in het KBC-Life Pension Plan – POZ. Zo ontvangen je nabestaanden het afgesproken kapitaal bij je overlijden.