Hoe kan ik me aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Wil je als zelfstandige genieten van kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen… dan is je aansluiting bij een erkend sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta een must. Hoe doe je dat? En wanneer moet het precies gebeuren?

Leestijd: Later lezen?

Timing is alles

Je hebt tijd om je aan te sluiten. Je kan je al 6 maanden voor de start van je zaak registreren. Ten laatste vóór de start van je activiteit moet je wel aangesloten zijn. Je mag met andere woorden niet starten vooraleer je aansluiting administratief geregeld is.  Anders wachten er boetes die flink kunnen oplopen. En dat is geen leuk begin!

Start je met een vennootschap? De aansluiting van de vennootschap zelf moet gebeuren binnen de drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte. Als mandataris moet je aansluiten ten laatste vóór de start van je activiteit. Dat betekent: vóór de neerlegging van de oprichtingsakte). 

Gestart! Betaald? Oké!

Via je sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal je sociale bijdragen. In ruil daarvoor heb je recht op kinderbijslag, een pensioen, gezondheidszorg, … Goed nieuws: als je op tijd aangesloten bent, krijg je uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Je krijgt voortaan per kwartaal een afrekening voor je sociale bijdragen.

Betaal tijdig, want de boetes bij laattijdige betalingen kunnen oplopen tot 3% per kwartaal achterstand en een eenmalige verhoging van 7% per jaar als de bijdrage op 31/12 nog niet betaald is. Een tijdige betaling betekent dat het bedrag uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staat. Een goeie raad: voer de overschrijving uit rond de 20ste van de derde maand van elk kwartaal.

Een must, maar niet altijd

Sommige functies en beroepen vereisen geen aansluiting. Het lijstje: 

  • journalist, perscorrespondent, als je op basis van een andere beroepsactiviteit of een uitkering volledige sociale rechten krijgt (bv. als werknemer of gepensioneerde). Informeer bij je sociaal verzekeringsfonds

  • mandaten bij een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond 

  • onbezoldigde mandaten bij een vennootschap.

Piepjong, of niet meer zo jong

Sommigen staan te popelen om zo vroeg mogelijk een zaak te starten. Fantastisch! Maar om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zal je moeten wachten tot het kwartaal waarin je 18 kaarsjes uitblaast.

Wil je er wat later aan beginnen? Ook dat kan perfect! Ben je 65 jaar, of heb je een loopbaan van 45 jaar, dan mag je vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen. Je moet wel een aantal zaken in het oog houden om je pensioenrechten te vrijwaren.

Vrije beroeper

Even ter herinnering: sinds 2009 hebben de vrije en intellectuele beroepen ook een ondernemingsnummer. Bij Acerta kan je online twee vliegen in één klap slaan: je sluit je aan bij het sociaal verzekeringsfonds én je inschrijving in de KBO voor je ondernemingsnummer is ook meteen geregeld. Net zoals voor andere starters, moet je je aansluiten ten vroegste 6 maanden vóór de aanvangsdatum en ten laatste vóór de start van je activiteit.

Meewerkende echtgeno(o)t(e)

Ben je mee actief in de zaak van je partner? Dan is je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds net zo goed een must. Dit geldt trouwens ook voor mensen die wettelijk samenwonen.

Helper in een eenmanszaak

Steek je meer dan 90 dagen per jaar een handje toe in een eenmanszaak? Dan moet je je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Wie minder dan 90 dagen per jaar helpt, maar wel op regelmatige basis, moet zich eveneens aansluiten.

Daarnaast mogen helpers ten vroegste aansluiten vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 20 worden, tenzij ze al eerder gehuwd zijn. Student-helpers (studenten met recht op kinderbijslag, tot maximaal 25 jaar) zijn niet verzekeringsplichtig.

Mandataris of werkende vennoot

Als mandataris van een vennootschap (bestuurder, zaakvoerder, of eventuele vereffenaar) word je beschouwd als zelfstandige op de dag van je benoeming. Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds gebeurt dus ten laatste op die dag. Dat is vaak dezelfde dag waarop de zaak wordt opgericht, maar je kan bijvoorbeeld in je oprichtingsakte bepalen dat de vennootschap pas later actief wordt.

Werkende vennoten moeten zich aansluiten vanaf het moment waarop ze werkende vennoot worden. Dat moet dus niet per se op de dag van de oprichting zijn.

Onbezoldigde mandataris

Vervul je een functie in een vennootschap, maar word je er niet voor betaald? Onder bepaalde voorwaarden ben je hiervoor niet verzekeringsplichtig als zelfstandige. Je moet dan drie zaken aantonen:

  • je mag naast het onbezoldigd mandaat geen enkele andere activiteit uitoefenen in de vennootschap (geen boekhoudkundige, commerciële, administratieve of andere taken). Doe je dat wel, dan ben je werkende vennoot of heb je een uitvoerende functie op zelfstandige basis. 

  • je mandaat moet als onbezoldigd beschreven zijn in de statuten van je vennootschap, of de raad van bestuur of algemene vergadering heeft uitdrukkelijk beslist tot de kosteloosheid. 

  • je geniet in de praktijk geen enkel voordeel (ook geen voordelen in natura) vanwege je functie als mandataris (ook geen belastingvoordeel).

Stille vennoot

Wie enkel aandelen heeft in de vennootschap is een stille vennoot en moet zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.  

Ik heb een vennootschap

Ook vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Je dient je vennootschap ten laatste 3 maanden na de datum van neerlegging van de oprichtingsakte aan te sluiten. 

Bij Acerta kan je je online registreren en in één klap ook je ondernemingsnummer aanvragen. Handig.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic