Meewerkende echtgeno(o)t(e)

Leestijd: Later lezen?

Als meewerkende partner heb jij een bijzonder statuut, wat maakt dat je sociale bijdragen anders worden berekend dan bij een voltijds zelfstandige. We zetten het voor je op een rijtje.

Wie is meewerkende partner?

Als meewerkende echtgenote of echtgenoot spring je regelmatig, of minstens 90 dagen per jaar, in bij de zelfstandige activiteit van je wettelijke partner.

Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden:

 • je bent getrouwd met je partner of jullie wonen wettelijk samen;
   
 • je partner is zelfstandige;
   
 • jouw persoonlijke nettojaarinkomen uit een andere zelfstandige activiteit ligt lager dan 3 000 euro per jaar;
   
 • je bouwt geen sociale rechten op als werknemer of ambtenaar;
   
 • je krijgt geen vervangingsinkomen dat je recht geeft op sociale zekerheid.

Ben je de wettelijke partner van een bedrijfsleider die mee in de vennootschap werkt? Dan ben je werkende vennoot of mandataris, maar geen meewerkende echtgeno(o)t(e).

Gelijkwaardig statuut

Ook het zogeheten “gelijkwaardig statuut” valt niet te verzoenen met dat van meewerkende partner. Onder gelijkwaardig statuut ben je immers in een van de volgende gevallen:

 • je werkt minstens halftijds als werknemer in loondienst in de privé- of openbare sector;
   
 • je werkt als leerkracht minstens 6/10de (vastbenoemd) of 5/10de (contractueel) van een volledig lesrooster in het onderwijs;
   
 • je bent zelf ook zelfstandige;
   
 • je ontvangt een vervangingsinkomen waardoor je eigen rechten op sociale uitkering opbouwt.
   

Bijdragen meewerkende partner

Als meewerkende wettelijke partner van een zelfstandige moet je je aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds, voor je met je activiteit start. Heb je als meewerkende partner het maxistatuut? Dan  verwerf je een volwaardig eigen inkomen, met een eigen kostenaftrek. Je sociale bijdragen worden dan ook berekend op het gedeelte van het inkomen dat op jouw naam is aangegeven.

In de startjaren wordt je voorlopige bijdrage berekend op de inkomensdrempel geldig binnen het maxistatuut. Vanaf het vierde bijdragejaar berekenen we je bijdrage op basis van jouw werkelijke inkomen van drie jaar geleden. Daarna worden deze voorlopige bijdragen geregulariseerd op het inkomen van het lopende bijdragejaar. Je sociaal verzekeringsfonds stuurt je ieder kwartaal een afrekening van jouw sociale bijdragen.

Via deze bijdragen bouw je rechten op voor kinderbijslag, gezondheidszorg, een pensioen. Wie voor 1956 geboren is en voor het ministatuut koos, betaalt minder bijdragen, maar is alleen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Mini- of maxistatuut?

Wie geboren is ten laatste op 31 december 1955 heeft als meewerkende echtgenoot of echtgenote automatisch het zogenaamde maxistatuut. Dat is een volwaardig fiscaal en sociaal statuut. Als meewerkende echtgeno(o)t(e) verwerf je een eigen inkomen, met een eigen kostenaftrek, en ook de sociale bijdragen worden apart berekend.

Geboren na 31 december 1955: dan heb je de keuze tussen het ministatuut of het maxistatuut. Kies je voor het ministatuut, dan ben je alleen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Word je arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Je betaalt dan ook bijdragen die worden berekend op het beroepsinkomen van je zelfstandige echtgenoot of echtgenote.

 • Ministatuut: een meewerkende partner die kiest voor het ministatuut is enkel verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
   
 • Maxistatuut: een meewerkende partner die kiest voor het maxistatuut bouwt rechten op voor kinderbijslag, terugbetaling van de ziektekosten en pensioen en is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Aansluiten als meewerkende partner?

Ben je Acerta-klant en wil jij je partner als meewerkende echtgenoot in je zaak laten werken? Regel dan de aansluiting zo snel mogelijk bij Acerta sociaal verzekeringsfonds. In je klantenzone ontdek je hoe je dat het beste doet.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp