Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1, 1930 Zaventem
02 333 27 28

Welke verzekering moet ik verplicht afnemen?

Heb je al eens stilgestaan bij de mogelijke risico’s die een eigen zaak met zich meebrengt? Met verzekeringen, bescherm je jezelf, jouw goederen en jouw personeel. Afhankelijk van jouw zelfstandige activiteit, zijn er een aantal verplichte verzekeringen om in acht te houden. Breng deze minstens in orde voor je start.

Leestijd: Later lezen?

Een verwittigd man of vrouw…

Als je een eigen zaak hebt, zijn er altijd mogelijke risico’s waar je maar beter rekening mee houdt. Als je niet (goed) verzekerd bent, kan een brand bijvoorbeeld het einde van je business betekenen. En heb je personeel in dienst? Gaat je medewerker vaak met zijn bedrijfswagen op pad?

Vergeet ook niet aan jezelf te denken, en aan je gezin. Wat gebeurt er met je zaak als jou iets overkomt, om maar iets te zeggen? Kortom, verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor jouw onderneming. Ze bieden je de bescherming die je als ondernemer goed kan gebruiken.

Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen

Als zelfstandige ben je verplicht om verschillende verzekeringen af te sluiten, afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt en de risico's die daarmee gepaard gaan. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verplichte verzekeringen voor zelfstandigen:

Arbeidsongevallenverzekering: Deze verzekering is verplicht voor alle zelfstandigen met personeel, ongeacht de aard van hun bedrijf. Het beschermt je tegen financiële gevolgen als jij of je personeel tijdens het werk een ongeval zou hebben.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen: Als je als zelfstandige gebruik maakt van een auto of vrachtwagen in het kader van je beroepsactiviteiten, dan ben je verplicht om een verzekering af te sluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Brandverzekering: Als je als zelfstandige een publiek toegankelijk gebouw gebruikt voor je beroepsactiviteiten - bijvoorbeeld een hotel, restaurant, winkels met meer dan 1000m2, … -  dan ben je verplicht om een brand- en ontploffingverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade aan het gebouw en de inhoud ervan als gevolg van brand, ontploffing en blikseminslag.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Als zelfstandige ben je aansprakelijk voor fouten die je maakt in het kader van je beroepsactiviteiten. Voor bepaalde beroepen, zoals architecten, advocaten, notarissen, boekhouders en consultants, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Maar ook andere beroepen, zoals bijvoorbeeld kappers, kunnen baat hebben bij zo'n verzekering.

Naast deze verplichte verzekeringen zijn er nog andere verzekeringen die nuttig kunnen zijn, afhankelijk van je situatie. Zo kan je bijvoorbeeld overwegen om een verzekering af te sluiten voor rechtsbijstand, hospitalisatie, pensioen of een verzekering die je beschermt tegen inkomensverlies bij langdurige ziekte.

Als zelfstandige is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende verzekeringen die je nodig hebt en welke verzekeringen optioneel zijn. Een goede voorbereiding kan veel problemen voorkomen en ervoor zorgen dat je als ondernemer goed beschermd bent.

4 domeinen die aandacht verdienen

Het aanbod aan verzekeringen is enorm.  Hoe zie je dan het bos nog door de bomen?  Je kan starten met de dingen wat eenvoudiger voor te stellen.  Aan de hand van de volgende vier domeinen kan je samen met een verzekeringstussenpersoon een aanpak op maat van je zaak bepalen.

Hierbij kan u dan kijken welke zaken u eventueel zelf draagt (bv. banale risico’s) en dewelke u verzekert (bv. diegene die de continuïteit van uw onderneming in het gedrang kunnen brengen), maar altijd met de nodige aandacht voor preventie.

  • mensen: met welke risico’s krijgen je medewerkers te maken? Zorg dat ze optimaal verzekerd zijn. Denk ook aan jezelf en aan je gezin. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je onderneming als jou iets overkomt?

  • bedrijfswerking: welke risico’s kunnen van de ene dag op de andere het einde van je zaak betekenen? En wanneer ben jij aansprakelijk voor eventuele schade?

  • voertuigen voor professioneel gebruik: welk risico’s zijn er verbonden aan je bedrijfswagen, en aan eventuele tractors of heftrucks waar je medewerkers mee aan de slag gaan?

  • patrimonium: welke risico’s zijn er verbonden aan je bedrijfsgebouwen (bv. brand), je materieel, je voorraden, je machines,…?

Je mensen

Bescherm jezelf en je familie
Risico Verzekering

Bij ongeval of ziekte

Je krijgt een ongeval op het werk of privé. Of je wordt ziek.
Kom je rond met het magere wettelijk vervangingsinkomen? En wat als je blijvende letsels overhoudt? Denk zeker aan de vaste kosten die blijven doorlopen: leningen, huur van gebouwen of machines, kosten voor onderhoud en herstellingen, boekhoudkosten, telefoonabonnement of verzekeringspremies.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Bij pensionering

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige is laag. Denk dus op tijd aan later, zelfs al kan je maar een klein bedrag sparen.

Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ), Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor starters met vennootschap

Bij overlijden

Wat zijn de financiële gevolgen voor je nabestaanden als je vroegtijdig overlijdt? Kan je familie een bepaalde periode financieel overbruggen?
Kan ze privéleningen en/of bedrijfskredieten verder afbetalen?

Aanvullende overlijdenswaarborg in je SVAPZ, POZ of IPT

Schuldsaldoverzekering voor de bedrijfskredieten van je vennootschap

Je werkt met personeel
Risico Verzekering
Je bent wettelijk verplicht om je medewerkers bij een arbeidsongeval te beschermen tegen inkomensverlies, ongeschiktheid en overlijden. Wettelijk verplichte Arbeidsongevallenverzekering

 

Je krijgt soms onbezoldigde hulp
Risico Verzekering
Vind je het belangrijk dat (inwonende) gezinsleden verzekerd zijn bij een ongeval wanneer ze je in je bedrijf meehelpen? Krijg je wel eens gratis hulp in je zaak van (niet-inwonende) familie of vrienden? Verzekering die de financiële gevolgen vergoedt van de ongevallen waarvan je gezinsleden of onbezoldigde helpers het slachtoffer worden

 

Je bedrijfswerking

Jij of je personeel berokkent schade aan derden
Risico Verzekering
Je berokkent schade aan goederen of mensen terwijl je je professionele activiteiten uitoefent. Verzeker je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met je bedrijfsactiviteiten.  Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Door een brand of ontploffing in je zaak raken mensen ernstig gewond. Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing voor uitbaters van bedrijfslokalen die voor het publiek of je klanten toegankelijk zijn

 

Je lijdt schade door derden
Risico Verzekering
Schade door derden of je wordt verdacht van een misdrijf? Verzekering die je  informeert over  je rechten en je bijstaat in de rechtbank

 

Je voertuigen

Je veroorzaakt schade aan derden
Risico Verzekering
Je veroorzaakt met je bedrijfsvoertuig stoffelijke schade
(blikschade, schade aan gebouwen, enz.) en/of lichamelijke schade (doden of gewonden) aan anderen in het verkeer.
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

 

Je eigen schade
Risico Verzekering
Je bedrijfsvoertuig raakt beschadigd door je
eigen schuld, of wordt gestolen.
Verzekering die de financiële gevolgen van schade aan of diefstal van je voertuig dekt

 

Je patrimonium

Je bedrijfsgebouwen en goederen
Risico Verzekering
Denk maar aan computers, voorraden en materieel. Zijn die goed in kaart gebracht
en verzekerd tegen brand? En ook tegen diefstal?
Verzekering die uw gebouwen en bedrijfsgoederen financieel beschermt tegen de gevolgen van schade door brand, water, storm, natuurrampen, glasbreuk, vandalisme of diefstal

 

Je winst en vaste kosten
Risico Verzekering
Zijn je winst en de betaling van je vaste
kosten veiliggesteld na zware brandschade?
Verzekering die na een zwaar schadegeval de daling van het bedrijfsresultaat van uw onderneming vergoedt

Praat erover!

Raak je er nog niet helemaal aan uit? Krijg je graag wat meer informatie? Neem contact op met onze verzekeringexperten. Jouw contactpersoon kan samen met jou overlopen welke risico’s je eventueel zelf draagt, en welke je verzekert. Sommige verzekeringen zijn niet verplicht, maar zeker wel interessant om jezelf en je gezin beter te beschermen.

Auteur: tekst aangeleverd door KBC Verzekeringen.

Verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor jouw onderneming. Ze bieden je de bescherming die je als ondernemer goed kan gebruiken

Video: welke verzekeringen neem ik het best als zelfstandige?

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic