Welke verzekering moet ik verplicht afnemen?

Hola starter! Heb je al even stilgestaan bij de mogelijke risico’s die een eigen zaak met zich meebrengt? Verzekeringen, that’s it! Hoe je daarmee omgaat, is even belangrijk als een strak ondernemingsplan. Elke starter is anders natuurlijk. Er bestaat dus niet zoiets als een standaardpakket aan verzekeringen. Wij zetten alvast de belangrijkste op een rij.

Leestijd: Later lezen?

Een verwittigd man…

Als je een eigen zaak hebt, zijn er altijd mogelijke risico’s waar je maar beter rekening mee houdt. Als je niet (goed) verzekerd bent, kan een brand bijvoorbeeld het einde van je business betekenen. En heb je personeel in dienst? Gaat je medewerker vaak met zijn bedrijfswagen op pad?

Vergeet ook niet aan jezelf te denken, en aan je gezin. Wat gebeurt er met je zaak als jou iets overkomt, om maar iets te zeggen? Kortom, verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor jouw onderneming. Ze bieden je de bescherming die je als ondernemer goed kan gebruiken.

4 domeinen die aandacht verdienen

Het aanbod aan verzekeringen is enorm.  Hoe zie je dan het bos nog door de bomen?  Je kan starten met de dingen wat eenvoudiger voor te stellen.  Aan de hand van de volgende vier domeinen kan je samen met een verzekeringstussenpersoon een aanpak op maat van je zaak bepalen.

Hierbij kan u dan kijken welke zaken u eventueel zelf draagt (bv. banale risico’s) en dewelke u verzekert (bv. diegene die de continuïteit van uw onderneming in het gedrang kunnen brengen), maar altijd met de nodige aandacht voor preventie.

  • mensen: met welke risico’s krijgen je medewerkers te maken? Zorg dat ze optimaal verzekerd zijn. Denk ook aan jezelf en aan je gezin. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je onderneming als jou iets overkomt?

  • bedrijfswerking: welke risico’s kunnen van de ene dag op de andere het einde van je zaak betekenen? En wanneer ben jij aansprakelijk voor eventuele schade?

  • voertuigen voor professioneel gebruik: welk risico’s zijn er verbonden aan je bedrijfswagen, en aan eventuele tractors of heftrucks waar je medewerkers mee aan de slag gaan?

  • patrimonium: welke risico’s zijn er verbonden aan je bedrijfsgebouwen (bv. brand), je materieel, je voorraden, je machines,…?

Je mensen

Bescherm jezelf en je familie
Risico Verzekering

Bij ongeval of ziekte

Je krijgt een ongeval op het werk of privé. Of je wordt ziek.
Kom je rond met het magere wettelijk vervangingsinkomen? En wat als je blijvende letsels overhoudt? Denk zeker aan de vaste kosten die blijven doorlopen: leningen, huur van gebouwen of machines, kosten voor onderhoud en herstellingen, boekhoudkosten, telefoonabonnement of verzekeringspremies.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Bij pensionering

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige is laag. Denk dus op tijd aan later, zelfs al kan je maar een klein bedrag sparen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor starters met vennootschap

Bij overlijden

Wat zijn de financiële gevolgen voor je nabestaanden als je vroegtijdig overlijdt? Kan je familie een bepaalde periode financieel overbruggen?
Kan ze privéleningen en/of bedrijfskredieten verder afbetalen?

Aanvullende overlijdenswaarborg in je VAPZ, POZ of IPT

Schuldsaldoverzekering voor de bedrijfskredieten van je vennootschap

 

Je werkt met personeel
Risico Verzekering
Je bent wettelijk verplicht om je medewerkers bij een arbeidsongeval te beschermen tegen inkomensverlies, ongeschiktheid en overlijden. Wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen

 

Je krijgt soms onbezoldigde hulp
Risico Verzekering
Vind je het belangrijk dat (inwonende) gezinsleden verzekerd zijn bij een ongeval wanneer ze je in je bedrijf meehelpen? Krijg je wel eens gratis hulp in je zaak van (niet-inwonende) familie of vrienden? Verzekering die de financiële gevolgen vergoedt van de ongevallen waarvan je gezinsleden of onbezoldigde helpers het slachtoffer worden

 

Je bedrijfswerking

Jij of je personeel berokkent schade aan derden
Risico Verzekering
Je berokkent schade aan goederen of mensen terwijl je je professionele activiteiten uitoefent. Verzeker je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met je bedrijfsactiviteiten.  Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Door een brand of ontploffing in je zaak raken mensen ernstig gewond. Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing voor uitbaters van bedrijfslokalen die voor het publiek of je klanten toegankelijk zijn

 

Je lijdt schade door derden
Risico Verzekering
Schade door derden of je wordt verdacht van een misdrijf? Verzekering die je  informeert over  je rechten en je bijstaat in de rechtbank

 

Je voertuigen

Je veroorzaakt schade aan derden
Risico Verzekering
Je veroorzaakt met je bedrijfsvoertuig stoffelijke schade
(blikschade, schade aan gebouwen, enz.) en/of lichamelijke schade (doden of gewonden) aan anderen in het verkeer.
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

 

Je eigen schade
Risico Verzekering
Je bedrijfsvoertuig raakt beschadigd door je
eigen schuld, of wordt gestolen.
Verzekering die de financiële gevolgen van schade aan of diefstal van je voertuig dekt

 

Je patrimonium

Je bedrijfsgebouwen en goederen
Risico Verzekering
Denk maar aan computers, voorraden en materieel. Zijn die goed in kaart gebracht
en verzekerd tegen brand? En ook tegen diefstal?
Verzekering die uw gebouwen en bedrijfsgoederen financieel beschermt tegen de gevolgen van schade door brand, water, storm, natuurrampen, glasbreuk, vandalisme of diefstal

 

Je winst en vaste kosten
Risico Verzekering
Zijn je winst en de betaling van je vaste
kosten veiliggesteld na zware brandschade?
Verzekering die na een zwaar schadegeval de daling van het bedrijfsresultaat van uw onderneming vergoedt

 

Praat erover!

Raak je er nog niet helemaal aan uit? Geen tijd? Een verzekeringstussenpersoon is wat je nodig hebt! Hij of zij kan met jou overlopen welke risico’s je eventueel zelf draagt, en welke je verzekert. Sommige verzekeringen zijn niet verplicht, maar zeker wel interessant.

Auteur: tekst aangeleverd door KBC Verzekeringen.

Verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor jouw onderneming. Ze bieden je de bescherming die je als ondernemer goed kan gebruiken

Bekijk onze start-up video's

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic